Navigation

Forum

For at sikre en bred geografisk og faglig repræsentation i ledelsen af FDA mellem landsmøderne kan hovedbestyrelsen indkalde til møder i FDA forum.

FDA Forum udstikker gennem debat såvel politiske som faglige pejlepunkter for hovedbestyrelsens ledelse af FDA. FDA Forum har alene vejledende status.

FDA Forum består af op til ca. 60 personer og sammensættes efter følgende retningslinier:

  • Hver regionsbestyrelse udpeger op til 5 deltagere.
  • FDA forum suppleres med deltagere indstillet af regionsbestyrelser eller på regionsgeneralforsamlinger. Ønsket er, at de indstillede har særlige faglige kompetencer af vigtighed for FDAs ledelse og/eller repræsenterer særlige grupper af FDAs medlemmer. Disse deltagere udpeges endeligt af hovedbestyrelsen.