Oprettet den 18-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020

Vi har udarbejdet en lidt nøjere beskrivelse af det praktiske forløb op til og af det skriftlige landsmøde. Vi har samlet de spørgsmål og besvarelser i forhold til landsmødet, som for nuværende er færdigbehandlet. De kan tilgås på dette link.

Oprettet den 11-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020
Vi har samlet de spørgsmål og besvarelser i forhold til landsmødet, som for nuværende er indkommet og færdigbehandlet.
De kan tilgås på dette link (login nødvendigt)
 

Oprettet den 04-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020
Vi har netop udsendt indkaldelse til FDA Landsmøde 2020.
Formen på dette års FDA Landsmøde bliver markant forskelligt fra, hvad vi ellers kender. Årsagen er, som så mange gange før covid-19-pandemien og de deraf følgende forskellige restriktioner mv.

Landsmødet 2020 vil vi derfor gennemføre som et skriftligt landsmøde med forudgåede 5 dialog-møder bredt rundt i landet.
Hele køreplanen er nøje beskrevet i den udsendte landsmødeindkaldelse.

Oprettet den 21-08-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Festival AFLYSES - desværre

Oprettet den 26-06-2020

Kære medlemmer,
 

FDA Festival
Første foredragsholder er nu bekræftet

Som I har kunnet læse i det nye nummer af FDA Orientering, så er FDA Festivalen blevet født og afholdes for første gang den 30. og 31. oktober 2020 på Hotel Trinity i Snoghøj ved Fredericia.
Og vi glæder os til løbende at løfte sløret for de nye tiltag.

Oprettet den 19-06-2020
Oprettet den 19-06-2020

Kære medlemmer,
 

Nu kan I glæde jer til næste nummer af FDA Orientering
Der er et nyt nummer af FDA Orientering på vej i retning af din indbakke.
Vi håber I vil finde god inspiration i artiklerne og skulle der vare en enkelt eller to, som giver anledning til bemærkninger eller overvejelser, I ønsker at dele med os, eller de øvrige læsere, SÅ ER INDLÆG altid meget velkommen.
 

Oprettet den 15-06-2020

Kære medlemmer,

 

Nu går Antenneforeningen Aarhus mere selvstændigt

Antenneforeningen Aarhus, som med sine op mod 50.000 tilslutninger er et af de største brugerejede antenneanlæg i Danmark, går nu langt mere selvstændig.

Det sker i forlængelse af deres seneste generalforsamling og giver sig udtryk ved, at de har indgået en kontrakt med Kabelplus om et fremtidigt samarbejde.

Oprettet den 12-06-2020

Kære medlemmer,


 
Nu kan I sikkert godt indkalde til generalforsamlinger med videre
Der åbnes op for de muligheder, der er for at mødes fysisk, og vi nærmer os nu nogle retningslinjer, som bør muliggøre, at de fleste foreninger vil kunne gennemføre de udsatte generalforsamlinger fra foråret.

Der er ikke kommet helt specifikke retningslinjer for netop generalforsamlinger, men der kan hentes inspiration og vejledning i nogle af de øvrige retningslinjer, som Kulturministeriet har offentliggjort.

Oprettet den 04-06-2020

Kære medlemmer,

 

Noget I står og mangler – så kig her

Vi har allerede fået aftaler om flere af de møbler, som bliver til overs når vi flytter – og noget er allerede afhentet hos os i Bøgehus, Annebergparken 21, stuen, 4500 Nykøbing Sjælland.

Men der er stadig tiloversblevne møbler tilbage. 
Find listen her.


Analyse på vej til anlæg i Nordjylland

Sider