Oprettet den 15-02-2018

Kære medlemmer,


Undlad elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV – i første omgang
 
Flere af FDAs medlemmer har gjort os opmærksom på, at Copydan Verdens TV netop har udsendt mail vedrørende indberetninger til brug for opkrævning af retransmissionsvederlag mv. for 2018.
Som en del af den elektroniske indberetning ”skal” anlægget ”godkende” vilkår og priser.