Oprettet den 20-12-2019

Kære medlemmer,


 
FDA vinder over Skatteministeriet – del II
Afgørelsen i sagen om skattepligt på fee kom kort tid før vi udsendte seneste version af Nyt fra FDA. Derfor var det kun en hurtig og kort omtale, vi nåede at få med.
 
Benny Jensen vil senere komme med en lidt mere fyldestgørende redegørelse for sagen og dens resultat, ligesom der vil komme mere konkrete anvisninger til de anlæg, som måske har indberettet skattepligt ud fra en antagelse om, at fee er skattepligtig indtægt i et brugerejet antenneanlæg.