Oprettet den 29-05-2020

Kære medlemmer,


TYDELIGT ønske om at kunne mødes til FDA arrangement i oktober 2020
Langt de fleste af de tilbagemeldinger, vi har fået, er med den tydelige besked om at man forventer at deltage når vi – forhåbentlig – mødes i FDA-regiet den sidste weekend i oktober. FDA sætter stor pris på både jeres tilbagemeldinger og jeres lyst til igen at kunne mødes.