Oprettet den 29-01-2021

Kære medlemmer,

 

Høring
FDA har i sidste uge afgivet høringssvar til Kulturministeriet til et forslag til ændring af ophavsretsloven. Særligt interesserede medlemmer kan rekvirere høringssvaret via mail til fda@fda.dk.
 

Fagligt Netværksmøde indkaldt
Der er indkaldt til virtuelt møde i Fagligt Netværk for forretningsførere.