Oprettet den 05-03-2021

Kære medlemmer,

 

Corona og generalforsamlinger
Her med indgangen til marts måned blev en række af de hidtidige restriktioner lempet. Det gælder dog ikke den restriktion, som har størst betydning for de brugerejede anlæg – nemlig forsamlingsforbuddet. Det er således stadig ikke muligt at gennemføre generalforsamlinger ved fysisk fremmøde.

FDAs anbefalinger er derfor, at anlæggene afventer at der kan gennemføres generalforsamling ved fysisk fremmøde. Som det tegner nu, bliver det desværre nok først sidst på foråret / tidligt på sommeren.