Oprettet den 06-10-2017

Kære medlemmer, 

Fravalget – retten til at fravælge kollektivt besluttede tv-pakker – omfatter også sløjfeanlæg fra årsskiftet:
Reglerne om ret til fravalg af kollektivt besluttede tv-pakker har været gældende siden 1. juli 2016 – med de undtagelser, som har været gældende, herunder respekt for bestående aftaler.
Den ene af undtagelserne udløber nu ved årsskiftet til 2018 – nemlig fritagelsen af sløjfeanlæggene.

Oprettet den 29-09-2017

Kære medlemmer,

FDA Forum om strategi er på vej
Hovedbestyrelsen har besluttet at indkalde til et FDA Forum allerede før landsmødet i november. Temaet er FDAs strategi fremadrettet.
FDA Forum bliver afholdt på Scandic i Kolding, søndag den 8. oktober 2017 fra kl. 10.00-16.00.

Invitationer er udsendt til en række anlæg, som er udvalgt geografisk tilfældigt for at sikre bred repræsentation i overensstemmelse med de nye vedtægtsbestemmelser herom.

Oprettet den 22-09-2017

Kære medlemmer,

3-i-én-kursus
Vi endte DESVÆRRE med at måtte aflyse kurset som følge af for lille tilslutning. Det er rigtigt ærgerligt, fordi der er behov for at anlæggenes ledelser kan komme ud og få ny inspiration til og viden om ledelsen af de lokale brugerejede anlæg. HVIS ikke medlemmerne bakker op, når der kommer disse muligheder, så vil det selvsagt ikke blive til noget.

Oprettet den 01-09-2017

Kære medlemmer,

Referat og vedtægter fra det ekstraordinære landsmøde
Så er referatet fra landsmødet den 20. august færdigt og underskrevet af dirigenten.
Vi vedlægger referatet sammen med dette Nyt fra FDA - find det her.

Oprettet den 25-08-2017

Kære medlemmer,

FDA Orientering nummer 4 er nu ”på gaden”.
Den nyeste version kan læses på www.fda.dk og det er nu muligt for jeres lokale hjemmesideansvarlige at linke fra jeres hjemmeside til FDA Orientering. Vi opfordrer på det kraftigste til at I gør vores fælles tidsskrift tilgængeligt direkte på egen hjemmeside til glæde for jeres tilslutninger og medlemmer lokalt og til gavn for annoncørerne.

Oprettet den 25-08-2017
Oprettet den 22-08-2017

Kære medlemmer,

FDAs ekstraordinære landsmøde i søndags betød, at alle forslag fra Hovedbestyrelsen blev gennemført – nogle få med visse ændringer efter en åben, saglig og grundig debat.
Her opsummerer jeg de ændringer, som først får praktisk betydning og føjer lidt kommentarer til dem.

Oprettet den 15-08-2017

FDA har d.d. udsendt vedhæftede pressemeddelelse vedrørende Kulturministeriets indbydelse til Røddingmødet 2017. 
Læs pressemeddelelsen her

Oprettet den 15-08-2017

Ingen plads til det folkeligt ejede distributionssystem for tv- og net-baseret medieindhold på Røddingmødet.

Den 14. august udsendte Kulturministeriet en pressemeddelelse med overskriften ”Kulturministeren inviterer medieinteressenter til at diskutere fremtidens medievirkelighed”.

I pressemeddelelsen udtaler Kulturminister Mette Bock:

Oprettet den 30-06-2017

Kære medlemmer,

MINDRE konkurrence på det overordnede fibernet - GlobalConnect køber Nianet!
 
Det blev i går (29.6.2017) offentliggjort, at GlobalConnect køber Nianet.
Det vil betyde, at antenneanlæg og sammenslutninger af disse vil stå overfor én udbyder mindre, når der er behov for at købe adgang til infrastruktur, til at binde anlæggene sammen på tværs af geografien.

Sider