Oprettet den 13-02-2019

Kære medlemmer,


 
Opfordring fra FDA: Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV

Oprettet den 10-02-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
 
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd:
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd holdt et godt møde i torsdags den 7. februar.
På mødet, som blev afholdt hos FDA i Bøgehus, blev det besluttet at Fagligt Netværk i 2019 vil have fokus på husinstallationer.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en vejledning for husinstallationer. Med i arbejdsgruppen er blandt andre Gert Kaae Hansen, Formand for Teknisk Udvalg i FDA.

Oprettet den 10-02-2019
Oprettet den 01-02-2019

Kære medlemmer,


Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV
 
Copydan Verdens TV har nu udsendt besked til anlæggene om, at de skal indberette oplysninger. Og igen i år er deres system opbygget, så det er en forudsætning for at indberette, at der sker ”godkendelse” af deres vilkår.
 
I lighed med sidste år er FDA af den opfattelse, af det ikke er rimeligt at man skal godkende vilkår, som man ikke er enig i – men som man dog ender med at måtte leve med.

Oprettet den 25-01-2019

Kære medlemmer, 


Møder siden sidst

Oprettet den 08-01-2019

Kære medlemmer,

Først vil vi ønske jer et godt nytår!
Vi håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år. Et år, vi i FDA glæder os til at tage fat på sammen med jer.

Indberetning af tilslutninger – har I indberettet?
Vi mangler fortsat at modtage indberetninger fra en håndfuld anlæg, så har I endnu ikke indberettet jeres tilslutninger, så gøres det her: http://survey.fda.dk/machform/view.php?id=58157

Oprettet den 21-12-2018
Kære medlemmer,


Status på forhandlinger med VTV
FDA har, med VTV-udvalget i spidsen, forhandlet – eller måske snarere været i dialog – med VTV om særligt en web-player-rammeaftale, med det klare ønske og formål, at sikre de brugerejede antenneanlæg en kendt og forståelig juridisk og økonomisk ramme, for at udbyde de digitale tjenester, som i stigende grad bliver vigtige i markedet. Det handler om web-tv og om en række on demand-tjenester, som sidste uge og en række arkivtjenester.

Oprettet den 14-12-2018

Kære medlemmer,Netværk for brugere af Panther Admin
FDAs ERFA-gruppe for anlæg med eget tv-udbud og/eller eget internet afholder den 23. februar 2019 møde i det nyopstartede netværk for brugere af Panther Admin. Mødet afholdes på Blommenslyst Kro på Fyn.
Se invitationen og tilmeldingslinket her
 

Møde på Sjælland om Fibias udrulning af fiber-infrastruktur

Oprettet den 12-12-2018

Kære medlemmer,

Oprettet den 07-12-2018
Kære medlemmer,


Kvartalsvis indberetning og afregning til VTV i 2019
FDA har fået tilgang til beskrivelsen af de vilkår, som VTV stiller op for at indgå aftale med anlæggene om kvartalsvis indberetning og afregning i 2019.

Vi skal både fremhæve og understrege, at der er tale om vilkår, som i forhold til FDA, er ensidigt fastsat af VTV.

Sider