Oprettet den 31-01-2020

Kære medlemmer,


Fakturaopsætning er nu rettet
I forlængelse af Nyt fra FDA /2020-03 kan vi nu oplyse at fakturaopsætningen er rettet. Nye fakturaudskrifter er derfor korrekte – ikke kun hvad tallene angår – men fremstår også langt mere forståelige.
Alle FDAs medlemsanlæg er nu også faktureret for kontingentet for 2020.

Oprettet den 30-01-2020

Kære medlemmer,

 

Uklar faktura – men tallene stemmer
Denne besked er relevant, hvis I har fået faktura på kontingent for 2020 fra os de seneste dage - og hvis I har tegnet forsikring hos os.

Desværre er opsætningen af fakturaen UKLAR for jer, som har tegnet forsikring – og det beklager vi. Den gode historie er at TALLENE STEMMER.

Forvirring kan opstå, fordi der fejlagtigt ikke fremgår noget momsfrit beløb i sammentællingen, og at det momspligtige beløb er tilsvarende for stort.

Oprettet den 24-01-2020

Kære medlemmer,

 

SÅDAN får I skat RETUR - I
FDA har allerede hørt fra de(t) første medlem, som i kraft af sejren i fee-sagen skal have penge tilbage fra Skat

Vi har fået de første henvendelser fra anlæg, som hidtil har betalt skat af fee-indtægter og som nu står til at kunne få disse skattebetalinger tilbagebetalt.

Oprettet den 14-01-2020

Kære medlemmer,


GODT NYTÅR
FDA ønsker alle medlemmer et godt nytår

Årsskiftet 2019-2020 betyder ikke alene begyndelsen på et nyt år – men også starten på et nyt årti.
 
Når det nye årti rinder ud, vil meget se meget anderledes ud i vores begrænsede del af den store verden. Flow-tv findes med stor sikkerhed ikke mere i den form, som vi har kendt det i nu mere end 50 år.
 

Oprettet den 20-12-2019

Kære medlemmer,


 
FDA vinder over Skatteministeriet – del II
Afgørelsen i sagen om skattepligt på fee kom kort tid før vi udsendte seneste version af Nyt fra FDA. Derfor var det kun en hurtig og kort omtale, vi nåede at få med.
 
Benny Jensen vil senere komme med en lidt mere fyldestgørende redegørelse for sagen og dens resultat, ligesom der vil komme mere konkrete anvisninger til de anlæg, som måske har indberettet skattepligt ud fra en antagelse om, at fee er skattepligtig indtægt i et brugerejet antenneanlæg.

Oprettet den 13-12-2019

Kære medlemmer,FDA-medlem vinder over Skatteministeriet

"Skatteministeriet anerkender, at Brørup MedieNets skattepligtige indkomst nedsættes med kr. 58.990 i indkomståret 2014, kr. 60.183 i indkomståret 2015 og kr. 111.626 i ind-komståret 2016…..."

AT så lakonisk en tekst kan vække stor glæde og begejstring, kan måske undre en udenforstående, MEN kon-sekvensen er, at det nu er slået fast, at der IKKE ER SKATTEPLIGT af FEE-INDTÆGTER!

Oprettet den 07-12-2019
Oprettet den 30-11-2019

Kære medlemmer,
 

Discovery/YouSee-konflikten – og hvad deraf følger

Prisen på Grundpakken fra YouSee
FDA har foretaget, hvad vi anser for en rimelig beregning af den prisnedsættelse, YouSee bør indrømme sine kollektive kunder for at sikre tilslutninger i disse anlæg mod prisstigninger fra 2019 til 2020.
Få adgang til beregningen her.
FDA har forud for denne offentliggørelse tilsendt YouSee det samme brev. Det har ikke afstedkommet nogen reaktion.

Oprettet den 22-11-2019

Kære medlemmer,


Lidt mere opfølgning på FDAs Messe, Konference og Landsmøde

Oplæggene er nu tilgængelige
De oplæg, som havde PowerPoint med på konferencen, er nu tilgængelige for FDAs medlemmer – uanset om de deltog i konferencerne eller ej.
De enkelte oplæg kan tilgås på linkene herunder:

Oprettet den 15-11-2019

Kære medlemmer,


F-Secure til meget attraktive priser
FDA har netop lavet en aftale med F-Secure om, at FDAs medlemmer kan få sikkerhedspakker til deres medlemmer til meget favorable priser. Særligt når sikkerhedspakkerne leveres sammen med internet fra anlægget selv, er priserne rigtig spændende.

FDA har været igennem et forløb med forhandlinger med to potentielle leverandører. Valget faldt – ud fra en samlet vurdering – på en aftale med F-Secure.

Sider