Oprettet den 04-04-2013

Tilslutningspligtens ophævelse er i dag blevet lovbestemt i Folketinget - og den endelige dato for tilslutningspligtens ophør vil senest blive 1. april 2015, som FDA har plæderet for over for miljøminister Ida Auken. FDA er meget tilfreds med, at ministeren har lyttet til FDAs indstilling og har bibeholdt den af FDA ønskede 3-årige udfasningsperiode til gavn for antenneforeninger med særlige behov.

Grundlag for ophævelse af tilslutningspligten
I lovforslaget beskrives formålet med ønsket om ophævelse af tilslutningspligten således:

Oprettet den 20-03-2013

Tilslutningspligtens ophør – Måske tidligere end først forventet.
De tidligere udmeldinger fra Miljøminister Ida Auken om at ophæve gældende tilslutningspligt (der hvor dette måtte være reguleret i lokalplaner) til en Antenneforening pr. 1. april 2015 er endnu engang i spil.

Årsagen til dette skyldes ifølge Ida Auken, at EU har fremsendt en åbningsskrivelse, omhandlende den frie konkurrence på området. Læs åbningsskrivelsen her.

Oprettet den 19-03-2013

Nyt FU-medlem
Lene Kristensen, som har været FDAs 2. næstformand, medlem af FDAs forretningsudvalg (FU) og hovedbestyrelse (HB) siden landsmødet i november 2012, har af personlige årsager ønsket at trække sig fra alle tillidsposter i FDA med øjeblikkelig virkning.  
I den sammenhæng har FDAs hovedbestyrelse på deres møde i weekenden valgt Karsten Høgh, Aabybro Antennelaug, som medlem af forretningsudvalget og dermed ny 2. næstformand.
 

Oprettet den 19-03-2013

Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark
Ny plan for gode forbindelser til hele Danmark.

Oprettet den 01-03-2013

FDA har indgået aftale med advokat Benny Løvstrup Jensen
FDAs tidligere juridiske konsulent og advokat, Benny Løvstrup Jensen, opsagde i sensommeren 2012 sit job som FDAs juridiske konsulent for at opstarte egen advokat-virksomhed.

FDA har fortsat juridisk bistand som en del af medlemskabet for FDAs medlemmer, dette arbejde udføres af Benny Løvstrup Jensen og betales af FDA.
FDA har nu indgået en fast samarbejdsaftale med Benny Løvstrup Jensen, som giver mindst 30 % rabat på timeprisen, når FDAs medlemsforeninger har brug for advokatbistand.

Oprettet den 26-02-2013

FDA fejrer idag sit 30 års jubilæum!

Dagen er blevet markeret på sekretariatet med lidt eftermiddagskage og personalet glæder sig til at servicere medlemsforeningerne i de næste 30 år.

 

Oprettet den 19-02-2013

Reminder roadshows!
Husk at tilmelde jer forårets roadshows, hvor indholdet vil være følgende:

Vision 2015

  • En kort velkomst fra FU eller HB.
  • Sekretariatschef Bjarne Ziegler fortæller baggrunden for og historien om strategiarbejdet i FDA.


Herefter foregår alt enten i plenum eller i mindre grupper med Bjarne Ziegler som tovholder:

Oprettet den 08-02-2013

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt SEs køb af Stofa

SE bekendtgjorde i oktober 2012 at man havde købt Stofa.
Købet var betinget af godkendelse af SEs repræsentantskab og af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

SEs repræsentantskab godkendte købet den 13. november 2012, og i dag har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekendtgjort, at de også godkender overtagelsen.

Oprettet den 06-02-2013

Højesteretsdom - klar tilkendegivelse om at tilslutningspligten fortsat kan opretholdes
Højesteretsdom afsagt tirsdag den 5. februar 2013 gav Bredballe Antennelaug medhold i, at Vejle Kommunes opretholdelse af tilslutningspligten i lokalplanen for området var i orden.

En gruppe borgere, også kendt som Den Digitale Antenneforening "sponsoreret" af Dansk Energi, har nu fået Højesterets ord for at de er pligtige til at betale for et medlemskab af Bredballe Antennelaug i henhold til lokalplanen for området.

Oprettet den 04-02-2013

Fejl i tilmeldingslinks til Roadshows

I Nyt fra FDA 3-2013 informerede vi om det påbegyndte arbejde med Vision 2015.
Forårets Roadshows omhandler dette vigtige arbejde, og vi ønsker derfor, at få så mange af jer til at deltage som muligt.

Desværre havde der indsneget sig fejl i tilmeldingslinksene til de fire Roadshows. De udsendes derfor igen:

Links til de fire roadshows i marts:

Sider