Oprettet den 01-06-2012

Varde Antenneforening kontra SE
Varde Antenneforening har været i pressen for at fortælle deres medlemmer om konsekvenserne af at skifte udbyder på Internet, hvilket er faldet SE for brystet.

SE skriver i deres kommentar til artiklen, at det direkte er ulækkert og uetisk, det som Varde Antenneforening har foretaget sig, hvilket FDA naturligvis ikke bare kan sidde overhørig.

Oprettet den 31-05-2012

Medlemsundersøgelse 2012
I midten af marts måned bad FDA vores medlemsforeninger om at deltage i en medlemsundersøgelse.
Formålet var at få indblik i hvordan foreningerne er sammensat til brug for FDAs fremtidige arbejde over for medlemmer, politikere, medier og leverandører. 

Vi modtog besvarelser fra 153 foreninger, svarende til  52 % af samtlige medlemmer.
Herefter har vi udarbejdet et statistisk materiale ud fra de indkomne svar, og alle får hermed mulighed for at læse undersøgelsen.

Oprettet den 10-05-2012

Nyt om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
I ”Nyt fra FDA 17-2012” omtales en dom af 27. marts 2012 fra Østre Landsret, der pålagde sælgeren en ganske vidtgående oplysningspligt i forbindelse med salg af et TV-apparat, der på grund af overgangen til udsendelse i MPEG4 blev teknisk forældet ca. fire år efter købet.

Organisationen Dansk Erhverv har på vegne af sælgeren besluttet at indbringe spørgsmålet for Højesteret.

Oprettet den 30-04-2012

Teknisk konsulent Tom Madsen har d.d. iflg aftale med FDA fratrådt sin stilling som teknisk konsulent.
Tom Madsen har valgt at koncentrere sig om sin egen virksomhed og ønsker derfor at fratræde jobbet som teknisk konsulent i FDA.
Jeg vil gerne på FDAs vegne takke Tom Madsen for hans indsats igennem perioden, og jeg ønsker Tom held og lykke i fremtiden.
 
Du kan stadigvæk kontakte FDA med tekniske spørgsmål, send gerne en mail til teknik@fda.dk, så vil teknisk udvalg hjælpe dig.
 

Oprettet den 20-04-2012

Veloverstået FDA Roadshow 2012
Roadshow 2012 sluttede i går den 19. april med arrangementet på Comwell i Kolding, og inden da havde vi besøgt både Sorø og Tylstrup.
Det har været hårdt men inspirerende at turnere landet rundt, vi har fået talt med rigtig mange af jer ”på slap line”, hørt om det der rører sig rundt om i regionerne og ikke mindst i jeres foreninger.

Udviklingen går meget stærkt, markedet for TV ændrer sig ofte fra dag til dag, nye digitale TV-tjenester lanceres og giver vores slutbrugere nye muligheder for at se TV.

Oprettet den 10-04-2012

FDA medlemsundersøgelse - har I deltaget?
FDA udsendte i uge 12 en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.

Oprettet den 28-03-2012

Om køb af TV-apparat uden oplysning om skift af tv-signal
Østre Landsret har den 27. marts 2012 afsagt dom i en sag om mangler ved et tv-apparat købt i januar 2008, som ikke uden ekstraudstyr kunne vise de nye DR-kanaler, der startede i november 2009, ligesom det fra den 11. januar 2012 ikke længere kunne vise DR 1, DR 2 og TV 2.

Oprettet den 23-03-2012

FDA medlemsundersøgelse
FDA har i dag fremsendt en medlemsundersøgelse pr. e-mail til alle foreningsformænd, hvori FDA ønsker at få besvaret en række spørgsmål omkring foreningernes sammensætninger; hvem ejer foreningens anlæg, hvem har foreningen som udbyder, driver foreningen internet, er foreningen omfattet af tilslutningspligten, osv.
 
Spørgeskemaet er bestemt ikke udtømmende, men det er første skridt i den rigtige retning og vi vil på et senere tidspunkt stille endnu flere spørgsmål.

Oprettet den 09-03-2012

Ny Jurist ansat i FDA
FDAs samarbejde med vores jurist Peter Vetlov blev desværre af alt for kort varighed. Peter Vetlov valgte at opsige sin deltidsstilling i FDA pr. 1. marts 2012, for at tiltræde en 37 timers stilling i det offentlige.

Peter Vetlov havde fra starten givet udtryk for at en deltidsstilling passede ham fint, da han kunne kombinere denne med egen advokatvirksomhed. Men man har et standpunkt til man tager et nyt, og derfor kom det som lidt af en overraskelse, da Peter Vetlov meddelte undertegnede at han stoppede hos FDA.

Oprettet den 05-03-2012

Strukturudvalg 2012 - hele udvalgets sammensætning er nu valgt
Hovedbestyrelsen har afsluttet deres udvælgelse af de tre HB-medlemmer til strukturudvalget og det samlede udvalg blev som følger:

Sider