Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /var/www/fda.dk/public_html/sites/all/modules/themekey/themekey_user_profile.module on line 56
Nyheder | Forenede Danske Antenneanlæg
Oprettet den 26-07-2012

Læs pressemeddelelsen her

Bjarne Ziegler

 

Oprettet den 23-07-2012

FDA ansætter ny sekretariatschef
Fra 1. august 2012 har FDA ansat den 53-årige Bjarne Ziegler som ny sekretariatschef.

Oprettet den 03-07-2012

Konkurrencerådets afgørelse i forhold til den kommercielle distributionsaftale udarbejdet af FDA og Viasat igennem konkrete og reelle forhandlinger i 2009
Forhistorien kort:

Retten til at vise kanaler i antenneanlæg beror på en aftale mellem på den ene side kanalleverandøren og på den anden side et antenneanlæg. Al den stund at den leverandør, antenneforeningen samarbejder med, har aftaler med Viasat om at måtte distribuere Viasats kanaler (TV3, TV3+, TV3 Puls osv.), er det problemfrit for antenneforeningen.

Oprettet den 27-06-2012

Viasat overtræder påbud i konkurrencesag
Problematikken omkring bl.a. det at have Boxer TV samtidig med Viasat og dermed nødvendigheden af at indgå en kommerciel aftale har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu forholdt sig til i  den afgørelse, som er truffet i dag onsdag den 27. juni 2012.

KFST hæfter sig specielt ved punkt 3.1, som betyder, at antenneforeningerne reelt skal betale for en Viasat TV pakke til medlemmer, der ikke ønsker at købe denne, hvilket udgør en overtrædelse af Konkurrencerådets påbud af 30. september2009.

Oprettet den 20-06-2012

Skattepligt af fee?

En af vore medlemsforeninger har haft rettet henvendelse til SKAT og bedt om et bindende svar, om de er skattepligtige af modtaget fee.

Konkret er der tale om en aftale mellem Dansk Kabel TV og en medlemsforening, ud fra hvilken medlemsforeningen får udbetalt en fast procentdel af Dansk Kabel TV’s abonnementsomsætning for salg af bredbåndsforbindelser til foreningens medlemmer.

Oprettet den 19-06-2012

TDC anker ikke dommen

Den i Nyt fra FDA 17-2012 omtalte Østre Landsrets dom af 23. marts 2012 er ikke blevet anket af TDC.

TDC og de bl.a. dermed koncernforbundne selskaber YouSee og Dansk Kabel TV synes hermed at have accepteret, at de ikke kan modsætte sig, at de også i tilfælde, hvor de alene i kraft af aftaler med antenneforeninger råder over netforbindelser, er forpligtet til at give andre operatører adgang til denne forbindelse.

Oprettet den 15-06-2012

HUSK! Ansøgning om tilbagebetaling af vederlag for ”Start forfra” for 2012
I Nyt fra FDA nr. 24 gjorde vi opmærksom på, at antenneforeninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra, kan få refunderet betalte vederlag for Start forfra for 2012 fra Copydan Verdens TV.

Der er deadline for at indsende ansøgningsskemaet den 22.6.2012.
I kan finde ansøgningsskemaet her.

Oprettet den 04-06-2012

Ansøgning om tilbagebetaling af vederlag for digitale interaktive tjenester (”Start forfra”) for 2012
I 2012 vil det være muligt for foreninger, der ikke har eller ikke kan etablere Start forfra, at søge om refusion af det betalte Start forfra-vederlag for 2012. Der kan tilbagebetales et beløb på 2,0950 kr. pr. måned eller 25,14 kr. pr. tilslutning for 2012.
Dette vedrører derfor ikke foreninger, der har eller kan få Start forfra.

Oprettet den 01-06-2012

Varde Antenneforening kontra SE
Varde Antenneforening har været i pressen for at fortælle deres medlemmer om konsekvenserne af at skifte udbyder på Internet, hvilket er faldet SE for brystet.

SE skriver i deres kommentar til artiklen, at det direkte er ulækkert og uetisk, det som Varde Antenneforening har foretaget sig, hvilket FDA naturligvis ikke bare kan sidde overhørig.

Oprettet den 31-05-2012

Medlemsundersøgelse 2012
I midten af marts måned bad FDA vores medlemsforeninger om at deltage i en medlemsundersøgelse.
Formålet var at få indblik i hvordan foreningerne er sammensat til brug for FDAs fremtidige arbejde over for medlemmer, politikere, medier og leverandører. 

Vi modtog besvarelser fra 153 foreninger, svarende til  52 % af samtlige medlemmer.
Herefter har vi udarbejdet et statistisk materiale ud fra de indkomne svar, og alle får hermed mulighed for at læse undersøgelsen.

Sider