Oprettet den 10-02-2012

Spørgsmål fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om Viasat

Efter Viasat tabte sagen mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Landsretten i efteråret 2011, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsket at drøfte markedsforholdene med FDA, særligt i relation til Viasats Distributionsaftale.
 

Oprettet den 09-02-2012

Kandidater til strukturudvalg

FDA har modtaget 9 henvendelser fra foreningsbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at opstille som kandidat til det strukturudvalg, som det ekstraordinære Landsmøde nedsatte den 22.1.2012.

Kandidatpræsentationerne kan ses her.

Oprettet den 07-02-2012

Ny udgave af ABC - 2012-1
Bestyrelsens ABC har ændret navn til Antenneforeningens ABC og version 2012-1 er opdateret med bl.a. de nye satser for 2012 fra SKAT.
Udvalget har tilføjet et helt nyt afsnit om bestyrelsens opgaver og ansvar.
Skattereglerne for multimedier er ændret, og satsen er 2.500 kr. for 2012 – læs mere i vejledningen.

Oprettet den 06-02-2012

Strukturudvalg - Sidste frist for tilmelding af kandidater i dag!
Bemærk at der i dag den 6.2.2012 er sidste frist for at tilmelde sig som kandidat til Strukturudvalget.

Det ekstraordinære Landsmøde besluttede at nedsætte et strukturudvalg, der skal arbejde med og komme med forslag til en ny struktur i FDA, med fokus på regionerne, ERFA-grupperne og ledelsesstrukturen, herunder sammensætning, størrelse, kompetencer, måden de vælges på, osv.

Oprettet den 30-01-2012

Stofa ændrer afgørende strategien for butikker og kundecentre. Det sker for at kunne tilbyde branchens bedste
service til antenneforeningernes medlemmer.

Stofa har taget en strategisk beslutning om pr. 1. marts 2012 at lukke alle Stofas butikker og samle de nuværende kundecentre på adresserne i Aarhus og Aalborg.

Oprettet den 27-01-2012

Nyt hovedbestyrelsesmedlem
Som en konsekvens af Kai Nielsens beslutning på det ekstraordinære landsmøde, hvor Kai Nielsen meddelte forsamlingen at han stillede sit mandat til rådighed, indtræder i henhold til vedtægterne suppleanten for Region 7 Preben Pedersen, Yderholm Antenneforening.  

Oprettet den 25-01-2012

Ekstraordinært Landsmøde
Søndag den 22.1.2012 blev der afholdt ekstraordinært Landsmøde i Odense. 139 delegerede og 22 observatører deltog på landsmødet og jeg vil gerne takke alle fremmødte for en god, men til tider lidt for ”livlig” debat om FDAs fælles fremtid.

Oprettet den 16-01-2012

Must Carry-reglerne fra 11. januar 2012
Siden den 11. januar 2012 gælder en revideret bekendtgørelse om "must carry". Reglerne er overordnet set de samme som indtil denne dato, men der er foretaget nogle enkelte ændringer, som du kan læse om her.

Oprettet den 10-01-2012

Imorgen den 11.1.2012 er det store TV 2-dag.

TV 2s hovedkanal skifter som bekendt status fra must carry-kanal til betalingskanal. Men som om at det ikke var nok, så er det også imorgen at TV 2 præsenterer 8 helt nye regionale kanaler, der vil få forskelligt regionalt indhold og sendeflade.

Oprettet den 09-01-2012

800 MHZ-frekvensbåndet
Som tidligere omtalt i FDA Orientering nr. 6-2011, kommer 800 MHz-problematikken til at blive en del af de udfordringer, der vil være for antenneforeningerne i 2012, og i særdeleshed i 2013 og fremefter.

Fra 2013 tages frekvensbåndet 790-862 MHz (luftbåren) i brug, hvilket kan medføre forstyrrelser i det kablede system, i form af HF-utætheder i stik, kabler, stikdåser, og ”dårlige” TV-tunere.

Sider