Oprettet den 01-06-2018

Kære medlemmer,


Fda.dk og webinfo.fda.dk fungerer nu fuldt ud igen!
De komplikationer, – OG GENER – som desværre opstod i forlængelse af omlægningen af det webhotel fda.dk ligger på, ser nu heldigvis ud til at være håndteret. Vi regner derfor med at alt nu igen fungerer som det burde.

Skulle I mod forventning stadig opleve problemer, så kontakt os endelig.
 
Bredbåndspuljen - igen

Oprettet den 26-04-2018

Kære medlemmer, 

 
Roadshow 2018 – tak for sidst, plancher og evaluering
Vi vil gerne takke alle jer, der deltog i de 6 evalueringsmøder i de to foregående uger. For FDA var det meget givtige møder, det håber vi også at det var for jer!

Oprettet den 20-04-2018

Kære medlemmer,


Velkommen til et nyt FDA-medlem.
Vi har fornøjelsen at byde velkommen tilbage i FDA til ChristiansfeldNet.
Anlægget har tidligere været medlem og vi er glade for at have jer tilbage i fællesskabet!

TAK FOR SIDST

Oprettet den 13-04-2018

Kære medlemmer, 


ANBEFALINGER i forbindelse med afregning af Copydan Verdens TV
FDA har nu fået juridiske afklaringer på de forskellige muligheder, anlæggene har i forhold til at agere over for Copydan Verdens TV i forbindelse med betalingen af opkrævningerne for 2018.

Oprettet den 09-04-2018
Oprettet den 23-03-2018

Kære medlemmer,

 

Anlægsforsikring opsagt efter skader

FDA fik i går en henvendelse fra et medlemsanlæg, som kunne fortælle, at de efter to mindre anlægsskader nu var blevet opsagt af deres forsikringsselskab, hvor de havde tegnet en anlægsforsikring.
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og FDA tog straks fat i forsikringsselskabet og sagen er endnu ikke afsluttet.

Oprettet den 02-03-2018

Kære medlemmer,


Copydan Verdens TV - VTV
Status ultimo uge 9:

Oprettet den 28-02-2018
Oprettet den 23-02-2018

Kære medlemmer,


Copydan Verdens TV

Copydan Verdens TV har bekræftet at have modtaget vores mail, som I tidligere har modtaget.

Oprettet den 15-02-2018

Kære medlemmer,


Undlad elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV – i første omgang
 
Flere af FDAs medlemmer har gjort os opmærksom på, at Copydan Verdens TV netop har udsendt mail vedrørende indberetninger til brug for opkrævning af retransmissionsvederlag mv. for 2018.
Som en del af den elektroniske indberetning ”skal” anlægget ”godkende” vilkår og priser.

Sider