Oprettet den 06-11-2011

På FDAs landsmøde den 6.11.2011 i Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) på Hotel Legoland i Billund, blev Carsten Karlsen valgt som ny landsformand.

Oprettet den 03-11-2011

Udkommet den 3.11.2011

Ny rapport fra KFST: Distribution af tv-kanaler
Den med spænding ventede rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) med for­slag til hvordan vi får mere frit valg, er netop udkommet i dag og kan ses og downloades i dette nyhedsbrev.

Oprettet den 01-11-2011

Udkommet den 31.10.2011

Stofa køber Family Mix-foreningerne af Canal Digital for 51 mio. kr.

Efter den aflyste overtagelse af hele Canal Digital Kabel TV for nogle måneder siden, har Stofa i dag købt kontrakter med 31 foreninger med ca. 20.000 tilslutninger for 51 mio. kr., svarende til 2.550 kr. pr. tilslutning. Omsætningen med de 31 foreninger er 83 mio. kr., svarende til 4.150 kr. pr. tilslutning.

Da de 83 mio. kr. er under den grænse på 100 mio. kr., der gælder for fusionskontrol, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke tage stilling til handelen.

Oprettet den 28-10-2011

Udkommet den 28.10.2011

Ny rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: ”Distribution af tv-kanaler”
Styrelsen udgiver den 3.11.2011 sin med spænding ventede nye rapport, der forventes at argumentere for, at forbrugerne skal kunne købe tv-kanaler enkeltvis. Rapporten får premiere på FDA Messen, hvor den præsenteres af kontorchef Søren Bo Rasmussen lørdag den 5.11.2011 kl. 10.15-11.00. FDA vil udsende rapporten med Nyt fra FDA den 3.11.2011.

Efter præsentationen er der paneldebat mellem repræsentanter for distributørerne kl. 11.15-12.00 og kanalleverandørerne kl. 12.15-13.00. Se samlet program i et link nedenfor.

Oprettet den 27-10-2011

Udkommet den 27.10.2011

Afskaffelse af tilslutningspligt til antenneforeninger – fra 2015 eller 2016
I Nyt fra FDA nr. 3 fra 28.1.2011 blev der orienteret om et arbejde i Naturstyrelsen under Miljøministeriet med hen­blik på afskaffelse af tilslutningspligten, som er et krav i den politiske medieaftale 2011-14. Et krav, der næppe bliver ændret efter regeringsskiftet. Pr. 1.9.2011 er muligheden for godkendelse af ny tilslutningspligt afskaffet.

Udvalgsarbejde i Naturstyrelsen, hvori FDA har deltaget, nærmer sig sin afslutning. De stats­li­ge parter, der foruden Naturstyrelsen er Kulturministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og den nu nedlagte IT- og Telestyrelsen, er nået frem til et forslag om at afskaffe tilslutnings-pligten med et varsel på 3 år. Et tidligere forslag, som FDA i princippet havde tilsluttet sig, opererede med en frist på 5 år. 5 års-fristen var dog garneret med en række regler for medlemmernes udtræden i overgangsperioden, som ministeren skulle fastsætte, og som havde til formål at sikre, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kom i økonomisk klemme som følge af, at ejendomme kan frigøres fra tilslutningspligten.

Oprettet den 26-10-2011

Udsendt den 26.10.2011

Copydan Verdens TV tariffer 2012
Copydan og FDA har været enige om, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis det kommende års takster er klar allerede i september, men så langt er vi ikke nået endnu. Men 2012-taksterne er klar nu. Alle aftaler er ikke endeligt på plads, men der er givet hånd­slag på taksterne, så de kan sendes ud til antenneforeningerne. FDA fordeler hermed tak­ster­ne, som Copydan Verdens TV også vil sende ud senere.

Oprettet den 24-10-2011

Udkommet den 24.10.2011

TV 2 – MPEG4 – Mux 1 til Mux 3 - Abonnementsbetaling – 10.1.2012
TV 2 har mange budskaber i øjeblikket. Som bekendt lukker TV 2 ukodet på Mux 1 på DTT-net­­­tet i MPEG2 natten mellem 10. og 11.1.2012. Samtidig starter TV 2 op i Mux 3 i MPEG4-format. Fra nu og frem til 10.1.2012 sender TV 2 kravletekster målrettet de seere, der modta­ger TV 2 via DTT Mux 1. Meningen er at informere de seere, som vil få problemer med at mod­ta­ge TV 2 fremover. TV 2 er usikker på, om denne information måske går ud til an­ten­ne­for­e­nin­ger, der ikke vil få problemer. Derfor denne information.

Oprettet den 21-10-2011

Udkommet den 21.10.2011

Kasserersvindel – og gode råd til bestyrelsen
FDA har været engageret i et par kedelige sagen af denne art. Derfor blev der bragt en artikel om emnet i FDA Orientering nr. 3. FDA Skat- og Økonomiudvalg har fortsat drøftelser af sa­gen, og medlem af udvalget Morten Strandholdt, Bryrup Antenneforening, har ført pennen på en uddybende redegørelse til alle bestyrelsesmedlemmer i FDA-foreninger. Redegørelsen bør sæt­tes på dagsordenen i alle antenneforeningers bestyrelser.

Oprettet den 19-10-2011

Udkommet den 19.10.2011

Danske undertekster på nabolandskanaler
I 2007 blev der indgået en aftale om et non-profit samarbejde om at få indsat danske under­tek­ster på en række nabolandskanaler. Målet var 20 timers undertekster ugentlig på ARD, ZDF, STV1, STV2 og NRK 1. I projektet indgår FDA, BL, YouSee, Stofa og Copydan. Copydan ad­ministrerer projektet, der ledes af en følgegruppe med repræsentanter for FDA, YouSee og Co­py­dan. På følgegruppens møde den 27.9.2011 blev projektet afrapporteret for 2010.

Finansieringen kommer af, at vi alle inkluderet i grundbeløbet på Copydan-taksterne for 2011 har betalt 12,43 kr. for hele året. Det skal understreges, at ovennævnte tv-stationer også medvirker i projektet på non-profit-basis. I regnskabet for 2010 indgår et beløb til teknisk support og udstyr. Det dækker bl.a., at ca. 35 ”frie” antenneforeninger vedlagsfrit har fået stillet hovedstationsudstyr til rådighed til udkodning af underteksterne.

Oprettet den 19-10-2011

Fredag den 21.10.2011 udkommer det nye nummer af Danmarks eneste fagblad for fællesantenneanlæg, FDA Orientering nr. 5-2011.

Sider