Oprettet den 10-02-2019
Oprettet den 01-02-2019

Kære medlemmer,


Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV
 
Copydan Verdens TV har nu udsendt besked til anlæggene om, at de skal indberette oplysninger. Og igen i år er deres system opbygget, så det er en forudsætning for at indberette, at der sker ”godkendelse” af deres vilkår.
 
I lighed med sidste år er FDA af den opfattelse, af det ikke er rimeligt at man skal godkende vilkår, som man ikke er enig i – men som man dog ender med at måtte leve med.

Oprettet den 25-01-2019

Kære medlemmer, 


Møder siden sidst

Oprettet den 08-01-2019

Kære medlemmer,

Først vil vi ønske jer et godt nytår!
Vi håber at I alle sammen kom godt ind i det nye år. Et år, vi i FDA glæder os til at tage fat på sammen med jer.

Indberetning af tilslutninger – har I indberettet?
Vi mangler fortsat at modtage indberetninger fra en håndfuld anlæg, så har I endnu ikke indberettet jeres tilslutninger, så gøres det her: http://survey.fda.dk/machform/view.php?id=58157

Oprettet den 21-12-2018
Kære medlemmer,


Status på forhandlinger med VTV
FDA har, med VTV-udvalget i spidsen, forhandlet – eller måske snarere været i dialog – med VTV om særligt en web-player-rammeaftale, med det klare ønske og formål, at sikre de brugerejede antenneanlæg en kendt og forståelig juridisk og økonomisk ramme, for at udbyde de digitale tjenester, som i stigende grad bliver vigtige i markedet. Det handler om web-tv og om en række on demand-tjenester, som sidste uge og en række arkivtjenester.

Oprettet den 14-12-2018

Kære medlemmer,Netværk for brugere af Panther Admin
FDAs ERFA-gruppe for anlæg med eget tv-udbud og/eller eget internet afholder den 23. februar 2019 møde i det nyopstartede netværk for brugere af Panther Admin. Mødet afholdes på Blommenslyst Kro på Fyn.
Se invitationen og tilmeldingslinket her
 

Møde på Sjælland om Fibias udrulning af fiber-infrastruktur

Oprettet den 12-12-2018

Kære medlemmer,

Oprettet den 07-12-2018
Kære medlemmer,


Kvartalsvis indberetning og afregning til VTV i 2019
FDA har fået tilgang til beskrivelsen af de vilkår, som VTV stiller op for at indgå aftale med anlæggene om kvartalsvis indberetning og afregning i 2019.

Vi skal både fremhæve og understrege, at der er tale om vilkår, som i forhold til FDA, er ensidigt fastsat af VTV.

Oprettet den 07-12-2018
Oprettet den 30-11-2018

Mandag den 3. december og tirsdag den 4. december holder FDAs sekretariat lukket, idet personalet samt landsformanden er på tur til Norge. 
Vi er tilbage på kontoret onsdag den 5. december 2018. 

Har du i vores fravær behov for at få fat i FDA, så kan sekretariatschef Søren Birksø Sørensen fanges på mobil +45 2616 0071. 

Sider