FDA Orientering

FDA Orientering er FDAs flagskib over for omverdenen og er branchens eneste fagtidsskrift. Det modtages af samtlige bestyrelsesmedlemmer i medlemsforeningerne og udkommer 6 gange om året.
Pr. 2019 er FDA Orientering overgået til udelukkende digital distribution.Tidsskriftet distribueres til FDAs medlemmer og abonnenter.

Efter et årsværk vil de udgivne blade blive tilgængelige på fda.dk.

Målgruppen er alle, der har med antenneanlæg at gøre i det daglige. Vi formidler viden og holdninger.

Bladet skrives bl.a. af redaktør Kris Vetter, der lægger vægt på, at det er aktuelt med nuancerede og grundige artikler om fællesantenneforhold.
Find kontaktoplysninger på redaktøren på menupunktet til højre.