Antenneanlægsforsikring

FDA har ikke et egentligt samarbejde med et forsikringsselskab om en antenneanlægsforsikring.
Men vi anbefaler alligevel at man kontakter Tryg Forsikring, hvis man står og skal bruge en sådan forsikring. Tryg Forsikring har års erfaring med anlægsforsikringer og tilbyder en fordelagtig præmie på anlægsforsikringer. 

En anlægsforsikring omfatter antenneanlæg, med tilhørende genstande såsom mast, forstærker, fordeler samt kabler i hele foreningens distributionsnet.
Stikledning og tilslutningsdåser m.v. er dækket helt frem til fundamentet på ejendommen, hvis det ikke er dækket på Ejendomsforsikringen.

Forsikringen dækker brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri, hærværk, storm, påkørsel samt gravearbejde.

Præmien beregnes ud fra en forsikringssum, som er den sum, der skal til for at genetablere hele Antenneanlægget fra ny.

Der er en gratis overdækning på 25% på denne sum.

For oplysninger om antenneanlægsforsikring hos tryg, kontakt:
Uffe Thygesen, Tlf.: 22 20 82 43 eller mail: uffe.thygesen@tryg.dk
Kim Petersen, Tlf.: 29 37 96 83 eller mail: kim.petersen@tryg.dk