Arbejdsskadeforsikring

Som en del af medlemskabet i FDA er man automatisk omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, der dækker alle folkevalgte medlemmer, som måtte komme til skade under udførelse af foreningsarbejde.

Download forsikringsbetingelser her (kun som FDA-medlem).
For mere information, kontakt venligst Sekretariatet på e-mail: fda@fda.dk eller telefon: 59 96 17 00.