Juridisk service

Henvendelse til FDAs juridisk service skal ske til jura@fda.dk.
Herefter vil du under normale omstændigheder blive kontaktet indenfor 3 kontordage om sagens videre forløb.

FDA har indgået samarbejdsaftale med eksternt advokatfirma.

FDAs juridisk service har til formål at modtage og besvare henvendelser fra FDAs medlemsforeninger (ethvert antenneanlæg, der er medlem af FDA ved dennes formand eller en af bestyrelsen udpeget kontaktperson) om problemer af juridisk karakter for antenneanlægget, primært omkring aftaleret, entrepriseret, ophavsret og radio/tv-ret, men også foreningsret.

FDAs juridisk service er naturligvis "gratis" (dvs. dækket af medlemskabet) for FDAs medlemmer. Men hvis en sag har eller forventes at få et sådant omfang, at der er behov for dybere juridisk sagsbehandling eller f.eks. deltagelse i møder, kan den juridiske konsulent, hvis det ønskes af FDA medlemmet, påtage sig opgaven. FDA vil i denne situation fakturere dette tidsforbrug efter nærmere aftale.

Den normale timepris er kr. 1.800 pr. time, men FDA medlemmer betaler kun kr. 1350 pr. time.

Tid der medgår i forbindelse med kørsel afregnes med kr. 450 pr. påbegyndt time.