Dirigent

Som medlem af FDA, kan man bestille en møde-dirigent via sekretariatet, eksempelvis til brug for afvikling af en generalforsamling. Dirigenten bestilles ved at kontakte FDAs sekretariat:

E-mail: fda@fda.dk
T: 59 96 17 00

Medlemspris
Prisen for en mødedirigent er i 2018: kr. 2.450,- pr. møde ekskl. moms, kørsel og evt. overnatning.

Kørsel beregnes fra dirigentens bopæl til generalforsamlingen og retur, og afregnes efter statens gældende takster: kr. 3,54 pr. km for 2018.

Prisen inkluderer:

  • FDA-dirigentens forberedelse og afvikling af mødet.
  • FDA-dirigentens eventuelle ”efterarbejder”, som eksempelvis gennemgang, kommentering/rettelse og underskrift af mødereferat.
  • FDAs administration af ordningen / korpset.
  • FDAs uddannelse og efteruddannelse af dirigentkorpset.
  • Tiden der er forbundet med kørsel fra FDA-dirigentens bopæl til mødet og retur.