Medielove

Som medlem af FDA, bliver man løbende opdateret med en række relevante love og bekendtgørelser:


Bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg 
BEK nr 537 af 27/05/2013. Se her.

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
Lovforslag nr. L 19 af 2/12/2010. Se her.

Lovbekendtgørelse om registrering af ledningsejere
BEK nr. 1011 af 25/10/2012. Se her.

Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn 
BEK nr. 912 af 25/09/2009. Se her.

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
Lov nr. 477 af 06/05/2010. Se her

Bekendtgørelse om anvendelse af dekodere i fællesantenneanlæg m.v. 
BEK nr. 515 af 07/06/2001. Se her. 

Bekendtgørelse om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed
BEK nr. 1627 af 13/12/2006. Se her

Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn 
BEK nr. 1627 af 13/12/2006. Se her

Bekendtgørelse af lov om ophavsret 
Lovbekendtgørelse nr. 587 af 20/06/2008. Se her.

Bekendtgørelse om ændring ag bekendtgørelse om licens 
BEK nr. 1057 af 08/09/2010. Se her.