Oprettet den 16-04-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA/2021-15


Personalenyt 

Mie Lund Jørgensen har opsagt sin stilling hos FDA og hun fratræder med udgangen af april måned. 

Overdragelsen af Mies opgaver er i fuld gang og Mie havde sidste arbejdsdag på kontoret den 15. april da hun har lidt opsparet overarbejde, som hun afspadserer i forbindelse med sin fratræden.

FDA vil gerne takke Mie for den store og engagerede indsats hun har lagt i arbejdet for og med de brugerejede antenneanlæg gennem næsten 11 år.