Oprettet den 17-05-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA /2021-18 

Hovedbestyrelsen foreslår strukturændring i FDA.  
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært landsmøde med henblik på drøftelse af og evt. vedtagelse af en gennemgribende strukturændring for FDA.  
Hovedbestyrelsens forslag til ny en struktur for FDA indeholder følgende elementer: