Oprettet den 10-03-2021

Kære medlemmer,

 

Netværk for brugere af Panther Admin – møde i morgen!
Som vi har skrevet i Nyt fra FDA i de seneste uger, har der været mødeaktivitet i netværk for brugere af Panther Admin.
Dette møde udmøntede sig i en møderække hen over foråret, hvor Panther Admins forskellige moduler gennemgås et for et.