Oprettet den 13-09-2021

Kære medlemmer,
  

De første 3 medlemsmøder forløb succesfuldt
Medlemsmøderne i Jylland og på Fyn forløb alle fint. Der var ved alle møder både en positiv og fremadrettet stemning, og et meget stort engagement fra medlemmerne i FDAs arbejde.