Oprettet den 04-02-2022

Nyt fra FDA 2022-3
 

Moms på ophavsretlige vederlag;

Høring i Folketingets Skatteudvalg – FDA bidrog med indlæg
FDA var en blandt et mindre antal aktører, som deltog med et indlæg ved Skatteudvalgets høring om moms-lovændringen, der lægger op til at fjerne fritagelsen for moms på de ophavsretlige vedlagsbetalinger gennem forvaltningsselskaberne – i praksis de 1.200.000.000 kroner, som Copydan Verdens TV oppebærer.

En ekstraudgift for forbrugerne på ca. 300.000.000 kroner årligt.