Oprettet den 07-04-2022

FDA MINI Festival – hvor bliver tilmeldingerne mon af?


Stederne er booket – udstillerne er ivrige – FDA er klar til at tage imod…..
DET ENESTE VI MANGLER ER DELTAGERE fra de brugerejede antenneanlæg.

DERFOR denne reminder om at tilmelde sig – gerne snarest, så vi ved at møderne skal gennemføres.
Vi stiler efter at gennemføre møderne, når der er tilmeldt ca. 20 deltagere….. der er vi desværre slet ikke lige nu.

Oprettet den 01-04-2022

 

Kære læser,


Dette nyhedsbrev sender vi til alle, som ønsker at modtage det – uanset om det anlæg, den enkelte sidder i ledelsen af, er medlem af FDA, eller endnu ikke er indtrådt i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg. Vi sender også til de samarbejdspartnere m.fl. i branchen i bred forstand, som ønsker at modtage dette kvartalsvise nyhedsbrev, som kan ses som en afløser for FDA Orientering.

Vores ambition er at skabe et nyhedsbrev, som kan styrke de brugerejede antenneanlægs mulighed for at forblive netop det, hvis det er et ønske.

Oprettet den 18-03-2022

Nyt fra FDA 2022-6

 

VELKOMMEN til åbent Teams-møde
FDA søger konstant at skabe værdi af medlemskabet – og i dette nummer af Nyt fra FDA har vi mulighed for at præsentere en række tilbud og fordele for medlemmerne.
Det første er et nyt tilbud til alle FDA-medlemmer om at deltage i et ÅBENT TEAMS-møde med landsformand og sekretariatschef.

På mødet vil vi dels kort fortælle om aktuelle sager i FDA, og så er det ellers op til deltagerne at spørge og komme med input til både mødet og til FDA.

Oprettet den 04-03-2022

VELKOMMEN
Det er en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til Grundejerforeningen Skovparken i Nyborg som nyt medlem i fællesskabet af brugerejede antenneanlæg.
Grundejerforeningen Skovparken har 650 aktive medlemmer i deres antenneanlæg, hvor de snart selv overtager udbud af internet.

Oprettet den 18-02-2022

Nyt fra FDA 2022-4
 

En stille periode
Perioden siden seneste udgave af Nyt fra FDA har været ganske stille. Det sætter også sit præg på denne udgave af Nyt fra FDA.
Kort fra FDAs egen verden kan det nævnes, at vi fortsat presser på i forhold til at undgå moms på de ophavsretlige vederlag. Og det følger der en lidt længere artikel om lige herunder. Vi håber, at nogen af medlemmerne måske vil hjælpe med at gøre opmærksom på sagen.

Oprettet den 04-02-2022

Nyt fra FDA 2022-3
 

Moms på ophavsretlige vederlag;

Høring i Folketingets Skatteudvalg – FDA bidrog med indlæg
FDA var en blandt et mindre antal aktører, som deltog med et indlæg ved Skatteudvalgets høring om moms-lovændringen, der lægger op til at fjerne fritagelsen for moms på de ophavsretlige vedlagsbetalinger gennem forvaltningsselskaberne – i praksis de 1.200.000.000 kroner, som Copydan Verdens TV oppebærer.

En ekstraudgift for forbrugerne på ca. 300.000.000 kroner årligt.

Oprettet den 21-01-2022

Nyt fra FDA 2-2022

 

Her kommer det første ”store nummer” af Nyt fra FDA – det er måske ikke helt så stort, som det fremadrettet vil være tilfældet for det andet nummer i hver måned.

Moms-sagen
Uden at kunne hævde, at vi er voldsomt optimistiske, så kæmper FDA ufortrødent videre, primært i regi af vores medlemskab i Dansk Erhverv, når det gælder at få indflydelse på den konkrete implementering af moms-pligten på de ophavsretlige vederlag.

Oprettet den 07-01-2022

Nyt fra FDA 1-2022
 

 

GODT NYTÅR
Nye medlemmer – fælles ambition
Årsskifter giver typisk anledning til både at se tilbage på det forgangne år og frem mod det kommende.
Vi kiggede tilbage i både Nyt fra FDA og det sidste nummer af FDA Orientering.

Jeg vil ikke se en hel masse frem her, men dog dele det håb, at vi gennem de initiativer, Hovedbestyrelsen har på bedding, og ved fælles indsats kan få endnu flere brugerejede anlæg ind i det fællesskab for brugerejede antenneanlæg, som FDA er.

Oprettet den 20-12-2021
Oprettet den 26-11-2021

Kære Medlemmer,


Evaluering af FDA Festival 2021
Vi har udarbejdet et evalueringsskema til de deltagende på FDA Festival. Hvis du ikke deltog, så vil vi alligevel meget gerne bede dig udfylde de dele af skemaet, der omhandler fremtiden, så vi kan blive lidt klogere på hvad der kunne få dig til at overveje at være med næste gang FDA indbyder til FDA Festival.
Find link til spørgeskemaet her!

Sider