Oprettet den 16-07-2021

Kære medlemmer,

Hermed en lille status fra FDA før sommerferien står for døren.

Ekstraordinært landsmøde
Referatet fra det ekstraordinære landsmøde ligger nu på hjemmeside under nyheder (kræver login).

Sæt X i kalenderen
FDA afholder messe og landsmøde den 5. og 6. november 2021. Mere info følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

FDA i fremtiden
Bestyrelsen er ved at planlægge medlemsmøder rundt i landet, så vi kan få os nogle gode samtaler om hvordan FDA skal være i fremtiden.

Oprettet den 18-06-2021
Oprettet den 28-05-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA /2021-19

Oprettet den 17-05-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA /2021-18 

Hovedbestyrelsen foreslår strukturændring i FDA.  
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der indkaldes til ekstraordinært landsmøde med henblik på drøftelse af og evt. vedtagelse af en gennemgribende strukturændring for FDA.  
Hovedbestyrelsens forslag til ny en struktur for FDA indeholder følgende elementer:  

Oprettet den 10-05-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA /2021-17

Udsendelse af ”nyhedsbreve”

Oprettet den 07-05-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA/2021-16

Oprettet den 16-04-2021

Kære medlemmer,

Nyt fra FDA/2021-15


Personalenyt 

Mie Lund Jørgensen har opsagt sin stilling hos FDA og hun fratræder med udgangen af april måned. 

Overdragelsen af Mies opgaver er i fuld gang og Mie havde sidste arbejdsdag på kontoret den 15. april da hun har lidt opsparet overarbejde, som hun afspadserer i forbindelse med sin fratræden.

FDA vil gerne takke Mie for den store og engagerede indsats hun har lagt i arbejdet for og med de brugerejede antenneanlæg gennem næsten 11 år. 

Oprettet den 09-04-2021

Kære medlemmer,

 

TV 2 taber seere på den klassiske distributionsplatform
TV 2 taber fortsat seere på den klassiske distributionsplatform via tv-pakker hos og brugerejede antenneanlæg og kabeloperatører.

Tilbagegangen i tilslutninger til de klassiske tv-pakker har betydet, at penetrationen for TV 2s hovedkanal siden 2015 er faldet fra de daværende 96,6 % til 72 % sidste år.
Det fremgår af tal, som Mediawatch omtaler i en nylig artikel.

Oprettet den 26-03-2021

Kære medlemmer,

 

Opblødning af corona-restriktionerne
Danmark åbner stille og roligt op for samfundet igen i øjeblikket. En af de lempelser, som er blevet præsenteret senest, er en udvidelse af det udendørs forsamlingsforbud., som nu siger, at 10 personer må samles. Det anbefales fortsat at man kun mødes 5 personer indendørs.

Disse ændringer gør desværre ikke forskel for jeres generalforsamlinger, men der er et håb om, at det i løbet af foråret kan blive muligt at samles i lidt større forsamlinger igen. Vi beretter, når der er nyt.
 

Oprettet den 19-03-2021

Kære medlemmer,

 

FDA Orientering er lige kommet til din indbakke
Vi har for kort tid siden udsendt link til jer til det første nummer af FDA Orientering i år.
Fokus er i høj grad omkring streaming og udviklingen heri, men der er også en artikel, hvor der kommer et historisk tilbageblik på antenneanlæggenes udvikling og på historien om Dansk Kabel TV.
God læselyst!

 

Sider