Oprettet den 29-03-2019

Kære medlemmer,


FDA har rettet henvendelse til DinGeo om deres mangelfulde oplysninger
FDA er blevet gjort opmærksom på internettjenesten DinGeo, som baserer sig på at samle en række offentlige registerdata sammen om enkeltejendomme og så stille dem til rådighed mod såvel betaling som gratis. Blandt de områder, som siden tilbyder oplysninger om, er Internet og Mobil og i denne kategori findes så Bredbåndsmuligheder.
 

Oprettet den 18-03-2019

Kære medlemmer,

FDA har modtaget en række høringer
Vi beskriver dem kort hver især herunder og opfordrer de anlæg, som har lyst til at bidrage til at vende tilbage til os. Det er en mulighed og på ingen måde et krav til jer.
 
FDA har modtaget høring om LER
Styrelsen for Datasikkerhed og Effektivisering har i indeværende uge udsendt en høring af udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret.

Oprettet den 14-03-2019

Kære medlemmer,
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sender spørgeskema til antenneanlæg.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) foretager i øjeblikket en undersøgelse af betydningen af en planlagt fusion mellem SE og Eniig til et nyt samlet selskab kaldet Nordlys.

Oprettet den 12-03-2019

Kære medlemmer, 
 

Peder Pedersen in memoriam
Peder Pedersen, Grundet Antenneforening, afgik lørdag morgen ved døden.
Æret være hans minde.

Peder Pedersen var en aktiv folkevalgt i FDA gennem ganske mange år, både i den daværende Region 3 og helt frem til sin død i ERFA-gruppe YouSee / Dansk Kabel TV.

Peder var en flittig deltager i FDAs messer, konferencer og landsmøder, hvor han både indgik i debatterne og stillede sig til rådighed som kandidat ved flere lejligheder.

Oprettet den 01-03-2019

Kære medlemmer,


Firmakørsel i varebil:
Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.
Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.
 

Oprettet den 22-02-2019

Kære medlemmer,

TO afbud gør plads for, at du kan nå at komme med på mødet i morgen i
Netværket for brugere af Panther Admin!
Send sms til 2616 0071 og anfør navn og anlæg, hvis du kunne tænke dig at deltage. Mødet er på Blommenslyst Kro på Fyn.

Oprettet den 13-02-2019

Kære medlemmer,


 
Opfordring fra FDA: Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV

Oprettet den 10-02-2019

Kære medlemmer,


Møder siden sidst
 
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd:
Fagligt Netværk for Infrastruktur til Bredbånd holdt et godt møde i torsdags den 7. februar.
På mødet, som blev afholdt hos FDA i Bøgehus, blev det besluttet at Fagligt Netværk i 2019 vil have fokus på husinstallationer.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et oplæg til en vejledning for husinstallationer. Med i arbejdsgruppen er blandt andre Gert Kaae Hansen, Formand for Teknisk Udvalg i FDA.

Oprettet den 10-02-2019
Oprettet den 01-02-2019

Kære medlemmer,


Undlad igen i år elektronisk indberetning til Copydan Verdens TV
 
Copydan Verdens TV har nu udsendt besked til anlæggene om, at de skal indberette oplysninger. Og igen i år er deres system opbygget, så det er en forudsætning for at indberette, at der sker ”godkendelse” af deres vilkår.
 
I lighed med sidste år er FDA af den opfattelse, af det ikke er rimeligt at man skal godkende vilkår, som man ikke er enig i – men som man dog ender med at måtte leve med.

Sider