Oprettet den 19-03-2021
Oprettet den 12-03-2021

Kære medlemmer,

 

HALV PRIS på webinar til medlemmer af FDA
Hvem skal levere tv i fremtiden?
Det spørgsmål søger Copenhagen Future TV at svare på i et webinar den 16. marts fra 14.00 til 15.30. Webinaret gennemføres i samarbejde med analysefirmaet Wilke og Instituttet for Fremtidsforskning.

FDA har lavet en aftale om halv pris til sine medlemmer. I kan derfor deltage for kun kr. 395,- /deltager, eksklusive moms.

Oprettet den 10-03-2021

Kære medlemmer,

 

Netværk for brugere af Panther Admin – møde i morgen!
Som vi har skrevet i Nyt fra FDA i de seneste uger, har der været mødeaktivitet i netværk for brugere af Panther Admin.
Dette møde udmøntede sig i en møderække hen over foråret, hvor Panther Admins forskellige moduler gennemgås et for et.

Oprettet den 05-03-2021

Kære medlemmer,

 

Corona og generalforsamlinger
Her med indgangen til marts måned blev en række af de hidtidige restriktioner lempet. Det gælder dog ikke den restriktion, som har størst betydning for de brugerejede anlæg – nemlig forsamlingsforbuddet. Det er således stadig ikke muligt at gennemføre generalforsamlinger ved fysisk fremmøde.

FDAs anbefalinger er derfor, at anlæggene afventer at der kan gennemføres generalforsamling ved fysisk fremmøde. Som det tegner nu, bliver det desværre nok først sidst på foråret / tidligt på sommeren.

Oprettet den 26-02-2021

Kære medlemmer,
 

Paramount+ melder sig i kampen om danskernes streaming-gunst
En god gammel kending af de brugerejede antenneanlæg og mangeårig både udstiller ved FDAs messer og annoncør i FDA Orientering, Jesper Dahl forudser i MediaWatch at Paramount+ om 5 år vil stå som en af vinderne på streamingmarkedet i Skandinavien.

Prisen er sat til 59,- kroner / måned.
FDA har taget kontakt for at afklare mulighederne for at etablere et samarbejde med den nye spiller på det danske streamingmarked.
 

Oprettet den 18-02-2021

Kære medlemmer,
 

F-Secure til attraktive priser i FDA-regi
FDA er nu klar til at gå bredt ud med meget attraktive priser på sikkerhedspakker fra F-Secure.
Priserne er så fine, at det er håbet at en række af de anlæg, som selv udbyder internet til medlemmerne vil vælge at inkludere sikkerhedspakker i nogen af internet-tilbuddene.
Dertil kan de sælges som tillæg til internetprodukterne til de samme fine priser.

Oprettet den 12-02-2021

Kære medlemmer,

 

F-Secure til attraktive priser i FDA-regi
FDA er nu klar til at gå bredt ud med meget attraktive priser på sikkerhedspakker fra F-Secure.
Priserne er så fine, at det er håbet at en række af de anlæg, som selv udbyder internet til medlemmerne vil vælge at inkludere sikkerhedspakker i nogen af internet-tilbuddene. Dertil kan de sælges som tillæg til internetprodukterne til de samme fine priser.

Oprettet den 05-02-2021

Kære medlemmer,

 

Generalforsamlinger og covid-19-restriktioner 
Med de forlængede covid-1-restriktioner bliver mange brugerejede anlæg udfordret på at afvikle generalforsamlinger. 

Vi samler op på vores anbefalinger og kommer med dem i næste uges version af Nyt fra FDA. 

Oprettet den 29-01-2021

Kære medlemmer,

 

Høring
FDA har i sidste uge afgivet høringssvar til Kulturministeriet til et forslag til ændring af ophavsretsloven. Særligt interesserede medlemmer kan rekvirere høringssvaret via mail til fda@fda.dk.
 

Fagligt Netværksmøde indkaldt
Der er indkaldt til virtuelt møde i Fagligt Netværk for forretningsførere.
 

Oprettet den 22-01-2021

Kære medlemmer,

 

PAS PÅ
FDA er blevet gjort bekendt med forsøg på såkaldt CEO-fraud i en forening, som dog ikke er et antenneanlæg. Alligevel vil vi bruge anledningen til kort at ADVARE og komme med et par små fif.

Sider