Oprettet den 15-01-2021

Kære medlemmer,

 

Tidal-vouchers – KØB DET ANTAL som passer lige til jeres anlæg - til attraktive priser
HUSK at FDA har indkøbt vouchers og vi har dem således liggende klar til at sende dem til jer i det antal, I aktuelt har brug for.

Der skal ikke købes et bestemt mindste antal. Det er altså MEGET FLEKSIBELT for jer. Køb dog gerne flere end en af gangen, da der jo er lidt administration hver gang.

Oprettet den 08-01-2021

Kære medlemmer,

 

Godt nytår! 

Denne første udgave af Nyt fra FDA for 2021 indleder vi med at ønsker jer alle sammen et godt nytår. 

Vi ønsker – OG HÅBER - i den grad, at det nye år vil byde på muligheder for at vi kan samles i kredsen af brugerejede antenneanlæg, til gensidig inspiration og udveksling og udvikling af nye ideer til måder at drive anlæggene på, til størst værdi for de tilsluttede husstande – de heldige medejere af en af de væsentligste infrastrukturer i et moderne informationssamfund – den kablede bredbåndsinfrastruktur! 

Oprettet den 18-12-2020

Kære medlemmer,

 

Oprettet den 18-12-2020
Oprettet den 11-12-2020

Kære medlemmer,

 

Indberetning af tilslutninger til FDA for 2021 

FDA har her til formiddag udsendt en mail til alle formænd, kasserere og/eller forretningsførere i FDAs medlemsanlæg omhandlende indberetning af tilslutninger pr. 1.1.2021.  
Indberetningen af jeres samlede antal tilslutninger er grundlaget for kontingentopkrævningen til FDA for 2021.  
 
Har dit anlæg ikke modtaget mailen, kontakt Mie Lund Jørgensen i FDAs sekretariat på mie@fda.dk.  

 

Oprettet den 10-12-2020

Kære medlemmer,

 

Nye corona-restriktioner
I dag har myndighederne præsenteret skærpede restriktioner i endnu flere kommuner, end de 38 kommuner, som i sidste uge blev begrænset i sine udfoldelser for at begrænse yderligere udbredelse af corona-virussen. Det indebærer at hele Sjælland, Odense og dele af Jylland nu på især kulturområdet, men også i foreningslivet skal holde afstand og holde lukket for indendørs aktiviteter.

Dette gør at vi her gentager de råd, som vi kom med i foråret, hvor vi sidst oplevede restriktioner på dette niveau:

Oprettet den 04-12-2020

Kære medlemmer,

 

Ishøj kommune sælger distributionsnet til Stofa 

Byrådet i Ishøj har besluttet at sælge det kommunale bredbåndsdistributionsanlæg til Stofa. Der var to prækvalificerede købere, og det endelige valg faldt på det Norlys-ejede Stofa og ikke på den nyoprettede Ishøj Ny Antenneforening, som havde håbet at kunne bevare ejerskabet til infrastrukturen hos de borgere, som allerede har betalt for etableringen af den. 

Nu bliver det så en kommerciel driftsherre, som træder ind og bliver ejere. 

Oprettet den 27-11-2020

Kære medlemmer,
 

Mere om 2021-priser
Copydan Verdens TV har lagt sine 2021-priser op på deres hjemmeside – de kan tilgås her på linket.
 
 

Oprettet den 20-11-2020

Kære medlemmer,

 

Om Stofa og prisnedsættelser
Stofa har besluttet at sænke priserne på sine bland-selv-pakker i det nye år. Priserne nedsættes med henholdsvis 5,- kr. for den mindste – 20,- kr. for den mellemste - og 35,- kr. for den største.

Adm. direktør Sune Nabe Frederiksen oplyser til MediaWatch, at Stofa selv bærer hele risikoen ved denne prisreduktion. Han understreger samtidig, at det er en investering i at blive mere relevante i markedet og derigennem tiltrække flere kunder.
 

Oprettet den 13-11-2020

Kære medlemmer,


Møder i denne uge
Landsformand og Sekretariatschef har i denne uge været til møder med hhv. Nuuday/YouSee og med TV 2:

Nuuday/YouSee
Kontrolleret adgang for tredjepartsudbydere på de brugerejede antenneanlæg, som er koblet op på TDCs net gennem aftale med YouSee, var både anledningen til mødet og omdrejningspunkt for det.

Sider