Oprettet den 26-02-2021

Kære medlemmer,
 

Paramount+ melder sig i kampen om danskernes streaming-gunst
En god gammel kending af de brugerejede antenneanlæg og mangeårig både udstiller ved FDAs messer og annoncør i FDA Orientering, Jesper Dahl forudser i MediaWatch at Paramount+ om 5 år vil stå som en af vinderne på streamingmarkedet i Skandinavien.

Prisen er sat til 59,- kroner / måned.
FDA har taget kontakt for at afklare mulighederne for at etablere et samarbejde med den nye spiller på det danske streamingmarked.
 

Oprettet den 18-02-2021

Kære medlemmer,
 

F-Secure til attraktive priser i FDA-regi
FDA er nu klar til at gå bredt ud med meget attraktive priser på sikkerhedspakker fra F-Secure.
Priserne er så fine, at det er håbet at en række af de anlæg, som selv udbyder internet til medlemmerne vil vælge at inkludere sikkerhedspakker i nogen af internet-tilbuddene.
Dertil kan de sælges som tillæg til internetprodukterne til de samme fine priser.

Oprettet den 12-02-2021

Kære medlemmer,

 

F-Secure til attraktive priser i FDA-regi
FDA er nu klar til at gå bredt ud med meget attraktive priser på sikkerhedspakker fra F-Secure.
Priserne er så fine, at det er håbet at en række af de anlæg, som selv udbyder internet til medlemmerne vil vælge at inkludere sikkerhedspakker i nogen af internet-tilbuddene. Dertil kan de sælges som tillæg til internetprodukterne til de samme fine priser.

Oprettet den 05-02-2021

Kære medlemmer,

 

Generalforsamlinger og covid-19-restriktioner 
Med de forlængede covid-1-restriktioner bliver mange brugerejede anlæg udfordret på at afvikle generalforsamlinger. 

Vi samler op på vores anbefalinger og kommer med dem i næste uges version af Nyt fra FDA. 

Oprettet den 29-01-2021

Kære medlemmer,

 

Høring
FDA har i sidste uge afgivet høringssvar til Kulturministeriet til et forslag til ændring af ophavsretsloven. Særligt interesserede medlemmer kan rekvirere høringssvaret via mail til fda@fda.dk.
 

Fagligt Netværksmøde indkaldt
Der er indkaldt til virtuelt møde i Fagligt Netværk for forretningsførere.
 

Oprettet den 22-01-2021

Kære medlemmer,

 

PAS PÅ
FDA er blevet gjort bekendt med forsøg på såkaldt CEO-fraud i en forening, som dog ikke er et antenneanlæg. Alligevel vil vi bruge anledningen til kort at ADVARE og komme med et par små fif.

Oprettet den 15-01-2021

Kære medlemmer,

 

Tidal-vouchers – KØB DET ANTAL som passer lige til jeres anlæg - til attraktive priser
HUSK at FDA har indkøbt vouchers og vi har dem således liggende klar til at sende dem til jer i det antal, I aktuelt har brug for.

Der skal ikke købes et bestemt mindste antal. Det er altså MEGET FLEKSIBELT for jer. Køb dog gerne flere end en af gangen, da der jo er lidt administration hver gang.

Oprettet den 08-01-2021

Kære medlemmer,

 

Godt nytår! 

Denne første udgave af Nyt fra FDA for 2021 indleder vi med at ønsker jer alle sammen et godt nytår. 

Vi ønsker – OG HÅBER - i den grad, at det nye år vil byde på muligheder for at vi kan samles i kredsen af brugerejede antenneanlæg, til gensidig inspiration og udveksling og udvikling af nye ideer til måder at drive anlæggene på, til størst værdi for de tilsluttede husstande – de heldige medejere af en af de væsentligste infrastrukturer i et moderne informationssamfund – den kablede bredbåndsinfrastruktur! 

Oprettet den 18-12-2020

Kære medlemmer,

 

Oprettet den 18-12-2020

Sider