Oprettet den 12-02-2021

Kære medlemmer,

 

F-Secure til attraktive priser i FDA-regi
FDA er nu klar til at gå bredt ud med meget attraktive priser på sikkerhedspakker fra F-Secure.
Priserne er så fine, at det er håbet at en række af de anlæg, som selv udbyder internet til medlemmerne vil vælge at inkludere sikkerhedspakker i nogen af internet-tilbuddene. Dertil kan de sælges som tillæg til internetprodukterne til de samme fine priser.

Oprettet den 05-02-2021

Kære medlemmer,

 

Generalforsamlinger og covid-19-restriktioner 
Med de forlængede covid-1-restriktioner bliver mange brugerejede anlæg udfordret på at afvikle generalforsamlinger. 

Vi samler op på vores anbefalinger og kommer med dem i næste uges version af Nyt fra FDA. 

Oprettet den 29-01-2021

Kære medlemmer,

 

Høring
FDA har i sidste uge afgivet høringssvar til Kulturministeriet til et forslag til ændring af ophavsretsloven. Særligt interesserede medlemmer kan rekvirere høringssvaret via mail til fda@fda.dk.
 

Fagligt Netværksmøde indkaldt
Der er indkaldt til virtuelt møde i Fagligt Netværk for forretningsførere.
 

Oprettet den 22-01-2021

Kære medlemmer,

 

PAS PÅ
FDA er blevet gjort bekendt med forsøg på såkaldt CEO-fraud i en forening, som dog ikke er et antenneanlæg. Alligevel vil vi bruge anledningen til kort at ADVARE og komme med et par små fif.

Oprettet den 15-01-2021

Kære medlemmer,

 

Tidal-vouchers – KØB DET ANTAL som passer lige til jeres anlæg - til attraktive priser
HUSK at FDA har indkøbt vouchers og vi har dem således liggende klar til at sende dem til jer i det antal, I aktuelt har brug for.

Der skal ikke købes et bestemt mindste antal. Det er altså MEGET FLEKSIBELT for jer. Køb dog gerne flere end en af gangen, da der jo er lidt administration hver gang.

Oprettet den 08-01-2021

Kære medlemmer,

 

Godt nytår! 

Denne første udgave af Nyt fra FDA for 2021 indleder vi med at ønsker jer alle sammen et godt nytår. 

Vi ønsker – OG HÅBER - i den grad, at det nye år vil byde på muligheder for at vi kan samles i kredsen af brugerejede antenneanlæg, til gensidig inspiration og udveksling og udvikling af nye ideer til måder at drive anlæggene på, til størst værdi for de tilsluttede husstande – de heldige medejere af en af de væsentligste infrastrukturer i et moderne informationssamfund – den kablede bredbåndsinfrastruktur! 

Oprettet den 18-12-2020

Kære medlemmer,

 

Oprettet den 18-12-2020
Oprettet den 11-12-2020

Kære medlemmer,

 

Indberetning af tilslutninger til FDA for 2021 

FDA har her til formiddag udsendt en mail til alle formænd, kasserere og/eller forretningsførere i FDAs medlemsanlæg omhandlende indberetning af tilslutninger pr. 1.1.2021.  
Indberetningen af jeres samlede antal tilslutninger er grundlaget for kontingentopkrævningen til FDA for 2021.  
 
Har dit anlæg ikke modtaget mailen, kontakt Mie Lund Jørgensen i FDAs sekretariat på mie@fda.dk.  

 

Oprettet den 10-12-2020

Kære medlemmer,

 

Nye corona-restriktioner
I dag har myndighederne præsenteret skærpede restriktioner i endnu flere kommuner, end de 38 kommuner, som i sidste uge blev begrænset i sine udfoldelser for at begrænse yderligere udbredelse af corona-virussen. Det indebærer at hele Sjælland, Odense og dele af Jylland nu på især kulturområdet, men også i foreningslivet skal holde afstand og holde lukket for indendørs aktiviteter.

Dette gør at vi her gentager de råd, som vi kom med i foråret, hvor vi sidst oplevede restriktioner på dette niveau:

Sider