Oprettet den 01-10-2020
Oprettet den 25-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020
Fristen for at indsende forslag til landsmødet var mandag den 21.9 kl. 8.00.
Der er ikke indkommet øvrige forslag, udover det forslag til ændring af § 4, opstillet af Hovedbestyrelsen.

Fristen for at opstille kandidatur til de ledige poster var ligeledes mandag den 21.9 kl. 8.00.
Der er ikke indkommet forslag til kandidater – udover dem indsendt af Hovedbestyrelsen.

Oprettet den 18-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020

Vi har udarbejdet en lidt nøjere beskrivelse af det praktiske forløb op til og af det skriftlige landsmøde. Vi har samlet de spørgsmål og besvarelser i forhold til landsmødet, som for nuværende er færdigbehandlet. De kan tilgås på dette link.

Oprettet den 11-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020
Vi har samlet de spørgsmål og besvarelser i forhold til landsmødet, som for nuværende er indkommet og færdigbehandlet.
De kan tilgås på dette link (login nødvendigt)
 

Oprettet den 04-09-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Landsmøde 2020
Vi har netop udsendt indkaldelse til FDA Landsmøde 2020.
Formen på dette års FDA Landsmøde bliver markant forskelligt fra, hvad vi ellers kender. Årsagen er, som så mange gange før covid-19-pandemien og de deraf følgende forskellige restriktioner mv.

Landsmødet 2020 vil vi derfor gennemføre som et skriftligt landsmøde med forudgåede 5 dialog-møder bredt rundt i landet.
Hele køreplanen er nøje beskrevet i den udsendte landsmødeindkaldelse.

Oprettet den 21-08-2020

Kære medlemmer,

 

FDA Festival AFLYSES - desværre

Oprettet den 26-06-2020

Kære medlemmer,
 

FDA Festival
Første foredragsholder er nu bekræftet

Som I har kunnet læse i det nye nummer af FDA Orientering, så er FDA Festivalen blevet født og afholdes for første gang den 30. og 31. oktober 2020 på Hotel Trinity i Snoghøj ved Fredericia.
Og vi glæder os til løbende at løfte sløret for de nye tiltag.

Oprettet den 19-06-2020
Oprettet den 19-06-2020

Kære medlemmer,
 

Nu kan I glæde jer til næste nummer af FDA Orientering
Der er et nyt nummer af FDA Orientering på vej i retning af din indbakke.
Vi håber I vil finde god inspiration i artiklerne og skulle der vare en enkelt eller to, som giver anledning til bemærkninger eller overvejelser, I ønsker at dele med os, eller de øvrige læsere, SÅ ER INDLÆG altid meget velkommen.
 

Oprettet den 15-06-2020

Kære medlemmer,

 

Nu går Antenneforeningen Aarhus mere selvstændigt

Antenneforeningen Aarhus, som med sine op mod 50.000 tilslutninger er et af de største brugerejede antenneanlæg i Danmark, går nu langt mere selvstændig.

Det sker i forlængelse af deres seneste generalforsamling og giver sig udtryk ved, at de har indgået en kontrakt med Kabelplus om et fremtidigt samarbejde.

Sider