Oprettet den 28-02-2020

Kære medlemmer,

 

Blokerede hjemmesider – AKTUEL liste fra Rettighedsalliancen

Fra Rettighedsalliancen har FDA modtaget denne liste over blokerede hjemmesider / sites.
Brug linket for at få adgang til listen.

Listen er ganske omfattende – hvilket i høj grad skal ses som udtryk for den økonomiske værdi, som knytter sig til at snyde på rettighederne – og den kreativitet der udvises.

Oprettet den 20-02-2020

Kære medlemmer,

 

SÅDAN får I skat RETUR-II 

FDA er klar med vejledningen i, hvordan I kan søge eventuel betalt skat af fee tilbage fra Skat 

FDAs advokat har nu udarbejdet den lovede vejledning i hvordan de anlæg, som har indberettet og betalt skat af fee-indtæger, kan søge disse retur. 

Oprettet den 13-02-2020

Kære medlemmer,


Kamp om at være øverst i Nyt fra FDA 

Denne – i mange dele af landet – vinterferieuge byder på flere store nyheder fra vores lille verden. Der er nærmest kamp om at være øverst her…. God læselyst.


SÅDAN får I skat RETUR-II
FDA er klar med vejledningen i, hvordan I kan søge eventuel betalt skat af fee tilbage fra Skat
FDAs advokat har nu udarbejdet den lovede vejledning i, hvordan de anlæg, som har indberettet og betalt skat af fee-indtæger, kan søge disse retur.

Oprettet den 07-02-2020

Kære medlemmer,

 

INDBERETNINGER - AFTALE med Copydan Verdens TV om forenklinger! 

Oprettet den 31-01-2020

Kære medlemmer,


Fakturaopsætning er nu rettet
I forlængelse af Nyt fra FDA /2020-03 kan vi nu oplyse at fakturaopsætningen er rettet. Nye fakturaudskrifter er derfor korrekte – ikke kun hvad tallene angår – men fremstår også langt mere forståelige.
Alle FDAs medlemsanlæg er nu også faktureret for kontingentet for 2020.

Oprettet den 30-01-2020

Kære medlemmer,

 

Uklar faktura – men tallene stemmer
Denne besked er relevant, hvis I har fået faktura på kontingent for 2020 fra os de seneste dage - og hvis I har tegnet forsikring hos os.

Desværre er opsætningen af fakturaen UKLAR for jer, som har tegnet forsikring – og det beklager vi. Den gode historie er at TALLENE STEMMER.

Forvirring kan opstå, fordi der fejlagtigt ikke fremgår noget momsfrit beløb i sammentællingen, og at det momspligtige beløb er tilsvarende for stort.

Oprettet den 24-01-2020

Kære medlemmer,

 

SÅDAN får I skat RETUR - I
FDA har allerede hørt fra de(t) første medlem, som i kraft af sejren i fee-sagen skal have penge tilbage fra Skat

Vi har fået de første henvendelser fra anlæg, som hidtil har betalt skat af fee-indtægter og som nu står til at kunne få disse skattebetalinger tilbagebetalt.

Oprettet den 14-01-2020

Kære medlemmer,


GODT NYTÅR
FDA ønsker alle medlemmer et godt nytår

Årsskiftet 2019-2020 betyder ikke alene begyndelsen på et nyt år – men også starten på et nyt årti.
 
Når det nye årti rinder ud, vil meget se meget anderledes ud i vores begrænsede del af den store verden. Flow-tv findes med stor sikkerhed ikke mere i den form, som vi har kendt det i nu mere end 50 år.
 

Oprettet den 20-12-2019

Kære medlemmer,


 
FDA vinder over Skatteministeriet – del II
Afgørelsen i sagen om skattepligt på fee kom kort tid før vi udsendte seneste version af Nyt fra FDA. Derfor var det kun en hurtig og kort omtale, vi nåede at få med.
 
Benny Jensen vil senere komme med en lidt mere fyldestgørende redegørelse for sagen og dens resultat, ligesom der vil komme mere konkrete anvisninger til de anlæg, som måske har indberettet skattepligt ud fra en antagelse om, at fee er skattepligtig indtægt i et brugerejet antenneanlæg.

Oprettet den 13-12-2019

Kære medlemmer,FDA-medlem vinder over Skatteministeriet

"Skatteministeriet anerkender, at Brørup MedieNets skattepligtige indkomst nedsættes med kr. 58.990 i indkomståret 2014, kr. 60.183 i indkomståret 2015 og kr. 111.626 i ind-komståret 2016…..."

AT så lakonisk en tekst kan vække stor glæde og begejstring, kan måske undre en udenforstående, MEN kon-sekvensen er, at det nu er slået fast, at der IKKE ER SKATTEPLIGT af FEE-INDTÆGTER!

Sider