Landsformanden


FDAs landsformand vælges på FDAs landsmøde.

FDA tegnes af landsformanden og et andet hovedbestyrelsesmedlem i forening.

Landsformandsposten er på valg i ulige år.

Per Theisen -
Billeshavevej 27. B
5210 Odense NV
51 51 09 85