Netværk for forretningsførere


FDA har udviklet et netværk for forretningsførere/direktører i de medlemsanlæg, som er af en størrelse, hvor man har ansat administrativt personale til at varetage driften af anlægget. 

Netværket er tiltænkt som et redskab for forretningsførere i deres daglige arbejde med driften, hvor sparring, samarbejde og erfaringsudveksling er i højsædet. 

Der er møder i netværket 2 gange årligt.