Pressemeddelelse vedr. Stofa og KlausulerPressemeddelelse

Forenede Danske Antennealæg udfordrer Stofa om millioner af kroner.

Brancheorganisationen, Forenede Danske Antenneanlæg (FDA) bakker sine medlemmer op i en evt. kommende voldgiftssag mod Stofa.
Uenigheden handler om størrelsen af en goodwill betaling, som Stofa mener sig berettiget til, i henhold til en frigørelsesklausul i kontrakterne som blev indgået mellem mange antenneforeninger og Stofa for 20 - 25 år siden. Frigørelsesklausulerne forpligter med deres indhold antenneforeningerne til at betale Stofa et beløb, såfremt de opsiger deres aftale. Et beløb, der meget vel kan løbe op i adskillige millioner kroner, for at antenneforeningen kan skifte leverandør af bredbånd og telefoni, - Leverancer, der allerede sker via antenneforeningernes egne kabler og fordelingsanlæg.

Da antenneforeningerne tilbage i start 90’erne underskrev kontrakterne med Stofa, var disse frigørelsesklausuler, sikkert tænkt som en garanti for, at Stofa ikke skulle sætte penge til på deres investering i et helt nyt og ukendt virksomhedsområde. I dag føler mange foreninger sig stavnsbundet af Stofa, siger FDAs landsformand Carsten Karlsen, og fortsætter: For FDA er der ingen tvivl om, at Stofa igennem den periode, hvor de har haft eneretten på leverance af bredbånd, allerede har fået tilbagebetalt og forrentet deres investering, men det vil i givet fald blive op til en voldgiftsret at afgøre.

Alle taler om frit valg af kanaler i medlemmernes kabelnet, men mon ikke også tiden er kommet til at vi skal have frit leverandørvalg. Stofa påberåber sig en bestemmelse, som har konsekvenser der minder om stavnsbånd for de berørte antenneforeninger. Det er ikke godt for konkurrencen på bredbåndspriserne og dermed heller ikke for forbrugerne udtaler landsformand Carsten Karlsen, fra FDA.