Viasat opgiver konkurrencesagsag i HøjesteretViasat opgiver konkurrencesag i Højesteret

Det er en glæde at kunne meddele jer, at der nu er sat et endelig punktum i Viasat sagen.
Viasat har meddelt FDA og Konkurrencerådet at de trækker ankesagen fra Højesteret og dermed er sagen formelt afsluttet.

Dommen, som Viasat modtog i landsretten, stadfæstes og dermed anerkender Viasat, at de daværende distributionsvilkår til danske antenneforeninger var i strid med konkurrenceloven. Det har været vigtigt for FDA at bakke op omkring konkurrencemyndighedernes retssag hele vejen igennem forløbet, og dette har FDA kunnet gøre i kraft af resurserne i juridisk fond.

At Viasat opgiver sagen, betyder samtidig at FDA kan undgå yderligere omkostninger i sagen, hvilket vi bifalder. Der er udsendt følgende fælles pressemed. mellem Viasat og FDA.

Link til pressemed. (http://www.fda.dk/dokument/pressemeddelse-fda-viasat)

Se Konkurrence og Forbrugerstyrelsens notat: klik her (http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2014/20140312-Viasat-opgiver-konkurrencesag-i-Hoejesteret?tc=E538038EB1E04A96B9964BE4C0F85F46)

Med venlig hilsen
Carsten Karlsen, landsformand