Dansk Ledningsejer Forum

DLF

Som medlem af FDA, bliver du hørt i DLF.

Dansk Ledningsejer Forum eller i daglig tale DLF, er et samarbejdsorgan og en interesseorganisation for danske ledningsejerorganisationer og regionale eller landsdækkende ledningsejere. En ledningsejer er en privat eller offentlig organisation, der etablerer og vedligeholder ledninger i jorden. Ledninger bruges som fællesbetegnelse for kabler og rør.

FDA er medlem af DLF tillige med følgende samarbejdspartnere:
Foreningen for Vandværker i Danmark
Dansk Energi
Danske Fjernvarmeværkers Forening
Dansk Vand- og Spildevandsforening
Dansk Gasteknisk Center (naturgasselskaberne)
Forenede Danske Antenneanlæg
TDC

Formålet med DLF
DLF er stedet hvor ledningsejernes fælles holdninger formuleres, og hvortil man kan henvende sig, hvis man ønsker at høre ledningsejernes mening om et eller andet relevant emne. Endvidere tager DLF initiativer til at fremme og koordinere udviklingen på ledningsområdet eksempelvis ved udarbejdelse af anbefalinger. Læs mere om DLF ved at klikke her.

FDA er repræsenteret i DLF ved følgende:
Fællesudvalget og Faggruppe for ledningsetablering, ledningsregistrering og for forebyggelse af graveskader.

Gunner M. Nielsen -
Vroldgade 10
8660 Skanderborg
40 32 36 49
Tommy Schmidt - Kasserer
Saltenvej 14
8653 Them
22714277
24805146