Netværk for forretningsførere


FDA har udviklet et netværk for forretningsførere/direktører i de medlemsanlæg, som er af en størrelse, hvor man har ansat administrativt personale til at varetage driften af anlægget. 

Netværket er tiltænkt som et redskab for forretningsførere i deres daglige arbejde med driften, hvor sparring, samarbejde og erfaringsudveksling er i højsædet. 

Der er møder i netværket i gennemsnit hver 2. måned, flest møder afholdes på Teams, men enkelte afholdes også fysisk hos et af de anlæg, der er en del af netværket. 

 

Er dit anlæg medlem af FDA og har en forretningsfører/direktør/daglig leder, og ønsker at blive en del af forretningsførernetværket, så kontakt FDA på fda@fda.dk.