GDPR hos FDA

 

Information om persondatabehandling hos FDA
Hvordan FDA behandler dine personoplysninger

 

FDA beskytter og behandler medlemmers, samarbejdspartneres, og ikke-medlemmers personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for behandlingen af personoplysninger, fremgår af Persondataforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

FDAs datapolitik vedrører behandling af personoplysninger, når FDA er dataansvarlig. FDA betragter altid sig selv som dataansvarlig med hensyn til de persondata, der modtages på kontoret.


1. Hvad er personoplysninger (persondata)?
”Personoplysninger” omfatter enhver form for oplysninger, der så at sige kan henføres til en fysisk person.
I langt de fleste tilfælde, vil det kun være personens navn, e-mailadresse, telefonnummer og fysiske adresse. Denne type oplysninger kaldes almindelige persondata.

I nogle tilfælde kan det også være cpr.nr. og skattemæssige oplysninger, - f.eks. hvis man er folkevalgt til en position i FDAs ledelse og modtager honorar.
Denne type oplysninger kaldes følsomme persondata.

Oplysninger om foreninger og selskaber er ikke personoplysninger, men oplysninger om ejere og ansatte i foreninger og selskaber er personoplysninger.


2. Hvor kommer oplysningerne fra, og hvad skal FDA bruge dem til?
I langt de fleste tilfælde, har du selv givet FDA oplysningerne.
Oplysningerne er nødvendige for, at FDA kan give dig den medlemsservice, som du betaler for/at FDA kan indgå i den interaktion med dig i det arbejdsforhold, som vi begge besidder.

FDA vil aldrig bede dig om flere oplysninger, end det er nødvendigt for at kunne opfylde dine medlemsforpligtelser.


3. Kan dine personoplysninger blive videregivet til andre?
Det kan de blive.

Hvis du f.eks. beder FDA om at hjælpe dig med en sag, som kræver involvering af eksempelvis en advokat og/eller at du beder om hjælp til at anlægge en retssag på dine vegne.
Det kan også være, at du beder FDA om hjælp til en teknisk sag, som indebærer en tredjepart.
Eller vi kan videregive oplysninger til samarbejdspartnere og/eller databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med.

FDA vil aldrig videregive dine personoplysninger, medmindre det er nødvendigt for at varetage dine interesser bedst muligt.


4. Har FDA dine personoplysninger til evig tid?
Nej – det har vi ikke.

Hvis du er udtrådt af en antenneanlægsbestyrelse slettes dine persondata med det samme.
Hvis jeres antenneanlæg er udtrådt som medlem af FDA, vil jeres persondata slettes, såfremt at I ikke eksempelvis har tegnet et abonnement på FDA Orientering eller på anden måde fortsat er tilknyttet FDA.
Ligeledes vil vi opbevare dine oplysninger, hvis du ønsker at modtage informationer fra FDA om arrangementer mv.

Du er altid velkommen til at spørge, hvad der sker med dine personoplysninger.


5. Hvad kan du forlange af FDA i forhold til dine personoplysninger?

5.1. Ret til indsigt i oplysninger:
Du kan altid bede om indsigt i de personoplysninger om dig, som forefindes hos FDA.

5.2. Ret til at få oplysninger rettet:
Hvis du for eksempel skifter navn, adresse eller telefonnummer, har du selvfølgelig ret til at få dine personoplysninger hos FDA rettet.

5.3. Ret til at få oplysninger slettet:
Du kan altid bede om, at FDA sletter alle personoplysninger om dig.
Hvis du på en eller anden måde har tilknytning til FDA, vil det dog betyde, at vi ikke længere kan samarbejde. 

FDA kan afvise din anmodning.
I de tilfælde, hvor FDA vil overtræde anden lovgivning, hvis dine personoplysninger slettes, kan din sletningsanmodning afvises.
Der vil kunne være tilfælde, hvor nogle personoplysninger kan slettes, mens andre skal opbevares i en længere periode.
Du vil altid modtage en begrundelse, hvis FDA ikke kan leve op til din anmodning om at få slettet dine personoplysninger.


6. Hvordan med sikkerheden?
FDA har en procedure for sikkerhedsbrud, hvis vi kan se, at dine personoplysninger kan være kompromitteret eller muligt gået tabt. Såvel du som tilsynsmyndigheden vil blive informeret, hvis det sker og FDA vil samtidig tage skridt til at begrænse en eventuel skades omfang.

FDA er dog godt beskyttet og forsikret mod sikkerhedsbrud på alle platforme (IT, telefoni og fysisk arkiv).


Klage til Datatilsynet
Hvis du ønsker at klage over FDAs behandling af dine data, vil vi være glade for en orientering og at gøre hvad vi kan for at imødekomme dig. Men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller mail: dt@datatilsynet.dk. Se evt. mere på www.datatilsynet.dk.