Fagligt netværk for infrastruktur til bredbånd


Fagligt netværk for infrastruktur til bredbånd erstatter AFO, som blev dannet i 1998 af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg og ASK, Antenne-, Satellit- og Kabel TV Branchens Fællesorganisation, og dengang erstattede myndighedsregulering af fællesantenneområdet der ophørte i 1998.

FDAs repræsentant i Fagligt netværk for Kabel TVs:
Hovedbestyrelsesmedlem Preben Pedersen.

FDA har fra 2019 overtaget sekretariatsfunktionen for Fagligt Netværk fra BFE - nu Danske Mediedistributører. 
Sekretariatschef for FDA, Søren Birksø Sørensen deltager i møderne som sekretær og referent for netværket.