Organisation

FDA, Forenede Danske Antenneanlæg er en interesseorganisation for brugerejede antenneanlæg over hele landet.
Antenneanlæggene har tilsammen ca. 200.000 tilslutninger og repræsenterer dermed ca. 500.000 tv-seere.
Antenneanlæggene leverer tv- og radiosignaler, internet og IP-telefoni til anten­neanlæggenes medlemmer.