Dirigent og stemmesedler

Som medlem af FDA, kan man bestille en møde-dirigent via sekretariatet, eksempelvis til brug for afvikling af en generalforsamling. Dirigenten bestilles ved at kontakte FDAs sekretariat:

E-mail: fda@fda.dk
T: 59 96 17 00

Medlemspris
Prisen for en mødedirigent er i 2024: kr. 1.750,- pr. møde ekskl. moms, kørsel og evt. overnatning.

Kørsel beregnes fra dirigentens bopæl til generalforsamlingen og retur, og afregnes efter statens gældende takster: kr. 3,79 pr. km for 2024.

Prisen inkluderer:

  • FDA-dirigentens forberedelse og afvikling af mødet.
  • FDA-dirigentens eventuelle ”efterarbejder”, som eksempelvis gennemgang, kommentering/rettelse og underskrift af mødereferat.
  • FDAs administration af ordningen / korpset.
  • FDAs uddannelse og efteruddannelse af dirigentkorpset.
  • Tiden der er forbundet med kørsel fra FDA-dirigentens bopæl til mødet og retur.

 

Stemmesedler

Medlemmer kan købe stemmesedler til brug ved generalforsamlinger til en fordelagtig pris. Se stemmesedlen her.

Pris pr. stemmeseddel: kr. 2,00
+ Moms og evt. porto.

Sådan bestiller du FDA-stemmesedler
Kontakt FDAs sekretariat på fda@fda.dk eller 59 96 17 00, og oplys, hvor mange stemmesedler du skal bruge.