Juridisk service

Henvendelse til FDAs juridiske service kan ske skriftligt til jura@fda.dk.
Herefter vil du under normale omstændigheder blive kontaktet indenfor 3 kontordage om sagens videre forløb.

Alle juridiske henvendelser bliver i første omgang registreret af FDAs sekretariatet og FDAs forretningsudvalg, som screener alle henvendelser og evt. sender en henvendelse videre til FDAs jurist, som er et eksternt advokatfirma, som FDA har indgået aftale med. 

FDAs juridiske konsulentservice har til formål, at modtage og besvare henvendelser fra FDAs medlemsforeninger (ethvert antenneanlæg, der er medlem af FDA ved dennes formand eller en af bestyrelsen udpeget kontaktperson) om problemer af juridisk karakter for antenneanlægget, primært omkring aftaleret, entrepriseret, ophavsret og radio/tv-ret, men også foreningsret.

FDAs juridiske konsulentservice er "gratis" (dvs. dækket af medlemskabet) for FDAs medlemmer. 
Men hvis en sag har eller forventes at få et sådant omfang, at der er behov for dybere juridisk sagsbehandling eller f.eks. deltagelse i møder, kan den juridiske konsulent, hvis det ønskes af FDA-medlemmet, påtage sig opgaven. FDA vil i denne situation fakturere dette tidsforbrug efter nærmere aftale.

Advokatens normale timepris er kr. 2.000 pr. time, men FDA har forhandlet sig frem til en medlemsrabat, så FDA-medlemmer kun betaler  kr. 1.350 pr. time.

Tid, der medgår i forbindelse med kørsel, afregnes med kr. 500 pr. påbegyndt time.

 

3750